Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Przypominamy, że 12 listopada 2018 r.

jest dniem wolnym od pracy.

Artykuły

Głosowanie!

2018-11-09

Rekord dla Niepodległej

2018-11-09
Powiększ zdjęcie

O godz. 11.11 - 9 listopada 2018 r. nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję bicia rekordu w śpiewaniu Hymnu Narodowego. Przedsięwzięcie wiąże się z obchodami 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przed wykonaniem Hymnu do zgromadzonych przed szkołą uczniów przemówił Marszałek Józef Piłsudski (w tej roli Kacper Kuban z kl. VII). A oto fragment cytowanej dziś noty dyplomatycznej:

„Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”

Po przemowie Marszałka uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Hymnu Narodowego.

„Ta, która się w sercu zaczyna...”

2018-11-08
Powiększ zdjęcie

7 listopada w auli widowiskowej przy Parafii Św. Zygmunta nasza szkoła uczciła koncertem zatytułowanym „Ta, która się w sercu zaczyna...” 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani Dyrektor Agnieszka Kałużna – inicjator uroczystości oraz Pani Anetta Tkacz – Zagórska - koordynator występów zintegrowały społeczność szkolną tworząc niezwykle wzruszający i skłaniający ku refleksji montaż słowno – muzyczny, którego celem było wspólne celebrowanie uroczystości bliskiej sercom wszystkich Polaków. Koncert był finałem wielotygodniowej pracy uczniów, nauczycieli, rodzin uczniów oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką, które z ogromnym zaangażowaniem spędzały popołudnia ćwicząc śpiew, tak aby dopracować w najmniejszych szczegółach utwory i tym samym zaprezentować jak najwyższy poziom uroczystości, zgodny z wagą wydarzenia.

W programie koncertu znalazły się pieśni patriotyczne nawiązujące do polskiej walki o wolność oraz współczesne piosenki prezentujące radość związaną z celebrowanym Świętem. Za sprawą niezwykłych aranżacji, za które odpowiedzialni byli: Paweł Gruca (instrumenty klawiszowe), Dawid Kula (gitara), Ryszard Kula (gitara) i Michał Michalik (akordeon, trąbka), występów utalentowanych solistów (Julia Lubczyńska, Joanna Roksela, Nadia Sychowicz, Mateusz Dziwiński, Michał Michalik, Sebastian Sobczyk i Jakub Szmidt) oraz śpiewu przygotowanego przez p. Barbarę Żurawiecką chóru, w skład którego weszli uczniowie i nauczyciele szkoły - publiczność poprosiła o utwory na bis. Pieśni i piosenki łączyły ze sobą utwory liryczne zaprezentowane przez uczniów szkoły: Weronikę Patysiak, Dominika Garbaciaka, Kacpra Kubana i Oskara Zalewskiego.

Swoją obecnością organizatorów koncertu zaszczycili: Jego Ekscelencja Metropolita Częstochowski Ks. Abp Wacław Depo, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – Alicja Janowska, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty - Joanna Grabowska, Panie Wizytator Kuratorium Oświaty: Anita Imiołek i Barbara Matczak, Katarzyna Rembisz - Dyrektor Biura Finansów Oświaty UM Częstochowy, Agnieszka Banasik - Inspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy, Zbigniew Janus - Dyrektor Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, Tadeusz Piersiak - Dyrektor Muzeum Częstochowskiego, Juliusz Sętowski - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, Wojciech Śliwowski - Komendant Hufca ZHP, Anna Bielecka - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, pułkownik Józef Sowa - Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, pułkownik Jan Trzciński ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Irena Pianka - Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ewa Mucha - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej, Grażyna Bochenkiewicz - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciele parlamentarzystów, Radni Miasta Częstochowy, dyrektorzy i przedstawiciele palcówek oświatowych i innych instytucji.

Patronatem honorowym uroczystość objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, patronatem medialnym - Tygodnik Katolicki Niedziela.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszytkim, którzy przyjęli zaproszenie do współudziału w przygotowaniu koncertu i pomogli naszej szkole w jego organizacji! Było nam niezmiernie miło pracować z: Joanną Rokselą, Nadią Sychowicz, p. Pawłem Grucą, p. Dawid Kulą, p. Ryszardem Kulą, p. Michałem Michalikem, p. Sebastianem Sobczykiem i p. Jakubem Szmidtem.

 O koncercie w mediach:

http://www.wczestochowie.pl/artykul/31616,sp-nr-22-zorganizowala-koncert-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci

http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=863&id=23245

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11624

 

 

Przemarsz Alejami z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polske Niepodległości

2018-11-08
Powiększ zdjęcie

W czwartek 08.11.18r. uczniowie z kl. I-III przemaszerowali Alejami NMP z symbolami narodowymi (własnoręcznie wykonanymi flagami i godłami) pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawiciele klas zapalili symboliczny znicz. Następnie wszyscy uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. "Z dziejów Częstochowy" w Ratuszu. W ten sposób uczniowie klas I-III włączyli się w świętowanie obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zapraszamy!

2018-11-05

SP 22 dla Niepodległej

2018-11-04

4 listopada na Jasnej Górze podczas mszy św. rozpoczynającej Jasnogórskie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, nad którymi narodowy patronat objął prezydent RP Andrzej Duda, została przekazana na Jasną Górę kronika „100 życzeń na 100 lat Niepodległej”. W kronice znazały się również życzenia przekazane przez Społeczność naszej szkoły.

Kronika jest elementem projektu edukacyjnego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, realizowanego przez: Jasna Górę, delegaturę w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie oraz ponad 130 szkół i przedszkoli z Częstochowy i Powiatu.

Najpierw wolność przyszła na Jasną Górę!

2018-10-31

Zapchęcamy wszystkich do włączenia się w uroczystości zorganizowane w związku z obchodami STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

Szkolny konkurs plastyczny "Warzywa i owoce w moim jadłospisie"

2018-10-30
W ramach programu "Trzymaj formę" odbył się Szkolny Konkurs plastyczny "Warzywa i owoce w moim jadłospisie". Głównym celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia. Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Julia Nykiel
II miejsce - Wiktoria Kula, Aleksandra Słoniec
III miejsce - Olgierd Kościelniak
Gratulujemy!!!

Konkurs recytatorski "Wiersze o mojej Ojczyźnie"

2018-10-30
Powiększ zdjęcie
W środę 30.11.18r. odbył się konkurs recytatorski "Wiersze o mojej Ojczyźnie". Uczestniczyło w nim 13 uczniów z klas I-III. Dzieci pięknie prezentowały swoje umiejętności recytatorskie. Komisja miała trudne zadanie w wyłonieniu laureatów. W klasie I- miejsce I zajęła Z. Pindych
                             II m-ce M. Libertowski
                             III m-ce E. Romaniewicz
W klasie II-             I m-ce N. Malczewska
                             II m-ce N. Loręcka
                             III m-ce K. Łyko
W klasie III-             I m-ce O. Skaszczyk
                             II m-ce A. Stępień
                             III m-ce A. Bednarska
Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podczas konkursu recytatorskiego rozdawane również były dyplomy i nagrody  konkursu plastycznego "Kwiaty dla Niepodległej".

Pamięć o Tych, którzy odeszli...

2018-10-29
Powiększ zdjęcie

29 października uczniowie kl. II, wraz z wychowawca - p. Beatą Chatys, odwiedzili miejsce upamiętniające zamordowanych w Katyniu i Charkowie w 1940 r. - Dęby Katyńskie. Dzieci zapaliły znicze przy symbolicznych nagrobkach i wysłuchały opowieści o trudnej historii naszej Ojczyzny. Odnalazły również płytę Stanisława Rumianka - kierownika SP 22.