„W duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny”

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątek od godz. 15.00 do 16.00

Uczestniczą w nich dzieci z klas IV - VI

Celem zajęć jest przybliżenie historii naszego miasta, poznawanie regionu, podtrzymywanie tradycji kultury, a także nauka patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Są to spotkania nie tylko z książką, albumem ale także praca z komputerem oraz wycieczki rowerowe i piesze, wyjścia do muzeum, uczestniczenie w uroczystościach nie tylko w szkole ale także w mieście.

Różnorodna forma spotkań jest atrakcyjna dla dzieci, budzi emocje.

Planowane jest stworzenie prezentacji  multimedialnej z podjętych działań, co pozwoli na podzielenie się zdobytą wiedzą z wszystkimi kolegami z klas IV- VI