Rozśpiewane maluchy

Zajęcia kierowane do uczniów klas młodszych (I-III) prowadzi Mariola Plaszczyk.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

uczniów, w tym:

  •  Doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów
  •  Kształcenie słuchu muzycznego
  •  Kształcenie umiejętności pracy w grupie
  •  Wdrażanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu wolnego
  •  Kształcenie systematyczności oraz obowiązkowości
  •  Dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania