Uroczysta Inauguracja 2-ej edycj Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Uczniowie klasy VII naszej szkoły zostali zakwalifikowani do II edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - projektu współfinansowanego z budżetu miasta w ramach programu "Akademicka Częstochowa". Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz jej zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Polega na organizowaniu cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Uroczysta inauguracja odbyła się 28 marca na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, a udział w niej wzięli: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. Małgorzata Klimek oraz Rektor uczelni prof. Norbert Sczygiol, jak również dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkoł, które przystąpiły do projektu, w tym oczywiście - pani Agnieszka Kałużna - Dyrektor SP 22 i uczniowie klasy VII wraz  z wychowawcą - panem Adamem Marczewskim.

Ważną częścią pierwszego spotkania było ślubowanie i wręczenie symbolicznych indeksów uczestnikom Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (CzUMO).

Więcej informacji na temat CzUMO oraz zdjęcia: https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/