I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej „English Poetry”

5 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej „English Poetry”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z 11 szkół z Częstochowy i powiatu. Z Częstochowy gościliśmy SP 21, SP29, SP37, SP53, SP54; z powiatu SP z Rędzin, SP z Borowna, SP ze Skrzydlowa, SP z Czarnego Lasu, SP ze Słowika oraz SP ze Starego Kocina. Z klasy V wystąpiło 8 uczniów / uczennic, z klasy VI – 6 osób, z klasy VII - 8 osób, łącznie 22 uczestników. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać pięknej recytacji wierszy w języku angielskim o różnej tematyce. Recytujących oceniała komisja konkursowa w składzie: p. Marta Lipska – nauczyciel – konsultant języka angielskiego z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie; p. Magdalena Borowiecka – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Biegańskiego w Cz-wie oraz p. Agata Czarnecka – lektorka języka angielskiego ze szkoły językowej Empik School w Cz-wie. Jury oceniało wygłaszane z pamięci teksty pod względem: doboru repertuaru (0 – 5 pkt.); stopnia opanowania tekstu (0 – 5 pkt.); prawidłowej wymowy, intonacji i akcentu (0 – 5 pkt.); interpretacji utworu, ogólnego wrażenia artystycznego (0 – 5pkt.). Po burzliwych obradach komisja wyłoniła laureatów konkursu recytatorskiego w trzech kategoriach: klasa V, klasa VI i klasa VII.

Zwycięzcami w klasie piątej zostali:

I miejsce – Igor Grzyb SP 37 – „The Slouch” by Jan Brzechwa

II miejsce – Szymon Ziegler – SP 21 – „ Today’s my favourite holiday” by Kenn Nesbitt

III miejsce – Aleksandra Smaga – SP 53 – „Glasses” by Julian Tuwim

 

Laureatami klasy szóstej zostali:

I miejsce – Oliwia Leszczyńska – SP w Słowiku – „ Seven ages of Man” by William Shakespeare

II miejsce – Aleksandra Janus – SP 53 – „Smart phone – dumb user”

III miejsce – Weronika Burza – SP 29 – „ Messy room” by Shel Silverstein

 

Zwycięzcami w kasie VII zostali:

I miejsce – Izabela Szulc – SP w Czarnym Lesie – „This my friend” by Robert Hugh Benson

II miejsce – Aleksandra Wilk – SP 21 – „Be glad your nose is on your face” by Jack Prelutsky

III miejsce – Zuzanna Michowicz – SP 53 – „Holiday song”.

 

Jury przyznało również dwa wyróżnienia. Jedno otrzymała uczennica klasy VI Julia Szulc z SP z Czarnego Lasu za wiersz „A Martian sends a postcard home” by Craig Raine oraz uczeń klasy VII Marcin Kiedowski „The Road not taken „ by Robert Frost.

W trakcie obrad jury dwie uczennice naszej szkoły umiliły czas oczekującym na wyniki i zaśpiewały piosenki w języku angielskim. Nicola Kiedrzynek (klasa V) wykonała utwór Miley Cyrus „The climb”, a Weronika Patysiak (klasa VI) zaśpiewała piosenkę Rihanny „Diamonds”.

Konkurs przebiegł w atmosferze życzliwości i serdeczności. Widownia wspierała występujących gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłym kunsztem, wielkim zaangażowaniem w przygotowanie się do występów, zaprezentowali wysoki poziom.

Na zwycięzców czekały cenne nagrody. Zwyciężczyni z klasy VII otrzymała voucher na 60 godzinny kurs języka angielskiego ufundowany przez Empik School w Częstochowie. Wszyscy uczestnicy opuścili mury naszej szkoły z drobnymi upominkami.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie