„Ta, która się w sercu zaczyna...”

7 listopada w auli widowiskowej przy Parafii Św. Zygmunta nasza szkoła uczciła koncertem zatytułowanym „Ta, która się w sercu zaczyna...” 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani Dyrektor Agnieszka Kałużna – inicjator uroczystości oraz Pani Anetta Tkacz – Zagórska - koordynator występów zintegrowały społeczność szkolną tworząc niezwykle wzruszający i skłaniający ku refleksji montaż słowno – muzyczny, którego celem było wspólne celebrowanie uroczystości bliskiej sercom wszystkich Polaków. Koncert był finałem wielotygodniowej pracy uczniów, nauczycieli, rodzin uczniów oraz osób zaprzyjaźnionych z placówką, które z ogromnym zaangażowaniem spędzały popołudnia ćwicząc śpiew, tak aby dopracować w najmniejszych szczegółach utwory i tym samym zaprezentować jak najwyższy poziom uroczystości, zgodny z wagą wydarzenia.

W programie koncertu znalazły się pieśni patriotyczne nawiązujące do polskiej walki o wolność oraz współczesne piosenki prezentujące radość związaną z celebrowanym Świętem. Za sprawą niezwykłych aranżacji, za które odpowiedzialni byli: Paweł Gruca (instrumenty klawiszowe), Dawid Kula (gitara), Ryszard Kula (gitara) i Michał Michalik (akordeon, trąbka), występów utalentowanych solistów (Julia Lubczyńska, Joanna Roksela, Nadia Sychowicz, Mateusz Dziwiński, Michał Michalik, Sebastian Sobczyk i Jakub Szmidt) oraz śpiewu przygotowanego przez p. Barbarę Żurawiecką chóru, w skład którego weszli uczniowie i nauczyciele szkoły - publiczność poprosiła o utwory na bis. Pieśni i piosenki łączyły ze sobą utwory liryczne zaprezentowane przez uczniów szkoły: Weronikę Patysiak, Dominika Garbaciaka, Kacpra Kubana i Oskara Zalewskiego.

Swoją obecnością organizatorów koncertu zaszczycili: Jego Ekscelencja Metropolita Częstochowski Ks. Abp Wacław Depo, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – Alicja Janowska, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty - Joanna Grabowska, Panie Wizytator Kuratorium Oświaty: Anita Imiołek i Barbara Matczak, Katarzyna Rembisz - Dyrektor Biura Finansów Oświaty UM Częstochowy, Agnieszka Banasik - Inspektor Wydziału Edukacji UM Częstochowy, Zbigniew Janus - Dyrektor Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, Tadeusz Piersiak - Dyrektor Muzeum Częstochowskiego, Juliusz Sętowski - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, Wojciech Śliwowski - Komendant Hufca ZHP, Anna Bielecka - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, pułkownik Józef Sowa - Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, pułkownik Jan Trzciński ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Irena Pianka - Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ewa Mucha - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej, Grażyna Bochenkiewicz - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciele parlamentarzystów, Radni Miasta Częstochowy, dyrektorzy i przedstawiciele palcówek oświatowych i innych instytucji.

Patronatem honorowym uroczystość objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, patronatem medialnym - Tygodnik Katolicki Niedziela.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszytkim, którzy przyjęli zaproszenie do współudziału w przygotowaniu koncertu i pomogli naszej szkole w jego organizacji! Było nam niezmiernie miło pracować z: Joanną Rokselą, Nadią Sychowicz, p. Pawłem Grucą, p. Dawid Kulą, p. Ryszardem Kulą, p. Michałem Michalikem, p. Sebastianem Sobczykiem i p. Jakubem Szmidtem.

 O koncercie w mediach:

http://www.wczestochowie.pl/artykul/31616,sp-nr-22-zorganizowala-koncert-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci

http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=863&id=23245

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11624

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie