Rekrutacja uzupełniająca - nabór nauczycieli dot. projektu "Odkryj w sobie talent"

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!” zgodnie z informacjami zamiszczonymi w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.