Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Jadłospis - maj 2019

2019-04-30

W zakładce Stołówka szkolna/Jadłospis ukazał się jadłospis na miesiąc maj 2019 r.

Podziękowanie

2019-04-29

Dziękuję wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość

i zrozumienie okazane pracownikom szkoły w czasie trwającej akcji strajkowej.

 

Agnieszka Kałużna

Dyrektor SP nr 22 w Częstochowie

Ogłoszenie

2019-04-29

Przypominamy, że dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którym Rodzice nie zapewniają opieki w tym dniu, szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Zgłoszenia uczniów wymagających opieki w dniu 2 maja 2019 r. należy dokonać u wychowawców klas do dnia 30 kwietnia 2019 r. (wtorek).

Test Trzecioklasisty

2019-04-29

Drodzy Rodzice Uczniów klasy III!

Sprawdzian Kompetncji Trzecioklasisty zostanie przeprowadzony 15 maja 2019 r. (środa).

 Wszystkim uczniom kończącym pierwszy etap edukacyjny życzymy powodzenia podczas testu!

Informacja dla rodziców

2019-04-26

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) odbywają się zajęcia dydaktyczne zgodne z planem lekcji poszczególnych klas.

 

Opłaty za obiad

2019-04-26

Informujemy, że wpłaty na obiad za miesiąc maj można dokonać do 06.05.2019 r. na konto:

57103011040000000093147001

Koszt jednego posiłku - 4 zł należy pomnożyć przez liczbę dni, podczas których dziecko korzystać będzie z wyżywienia (np. 4 zł x 20 dni = 80 zł).

W tytule opłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Opłatę za każdy kolejny miesiąc dokonuje się na zamieszczone powyższej konto do 20 dnia poprzedzającego opłacany miesiąc (jeżeli dziecko spożywa posiłki w miesiącu czerwcu, to należy dokonać wpłaty do 20.05.2019 r.).

 

Jadłospis na cały miesiąc dostępny będzie na stronie szkoły, tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz w jadalni.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

2019-04-24

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 informuje, iż w dniach 25.04 – 26.04.2019 zajęcia lekcyjne dla klas I-VII będą odbywać się według planu zamieszczonego w załaczniku.

PLAN SP 22 W DNIACH 25, 26 KWIETNIA 2019

 

 

Życzenia

2019-04-19

List Prezydenta Miasta do Rodziców

2019-04-18

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-05

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).