Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22

im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

zapraszają do włączenia się w obchody 90-lecia placówki. 

 

Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej dzielnicy,

absolwentów szkoły i wszystkich osób, które dysponują pamiątkami

związanymi z nauką i pobytem w szkole

o możliwe dostarczenie ich do sekretariatu.

 

Z góry dziękujemy

i zapraszamy do włączenia się w przygotowanie uroczystości!

 

Artykuły

INFORMACJA DLA RODZICÓW

2019-04-24

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 informuje, iż w dniach 25.04 – 26.04.2019 zajęcia lekcyjne dla klas I-VII będą odbywać się według planu zamieszczonego w załaczniku.

PLAN SP 22 W DNIACH 25, 26 KWIETNIA 2019

 

 

Życzenia

2019-04-19

List Prezydenta Miasta do Rodziców

2019-04-18

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-05

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Szanowni Rodzice!

2019-04-05

Od 8 kwietnia 2019 roku przewidywana jest akcja strajkowa nauczycieli i pracowników oświaty, która będzie trwać do odwołania. W celu zapewnienia należytego funkcjonowania szkoły w czasie strajku zajęcia mogą przyjąć inną formę zapewniającą bezpieczeństwo uczniom, a prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego  może nie zostać zapewniony.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie strajku, będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej i tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem
Agnieszka Kałużna  - dyrektor szkoły

Marsz Nadziei

2019-04-05
Powiększ zdjęcie
 
5 kwietnia 2019 r. po raz 15-ty odbył się w naszym mieście Marsz Nadziei organizowany przez Częstochowskie Hospicjum. Uczniowie kl. II  uczestniczyli w tym miejskim wydarzeniu. Wszyscy uczestnicy nieśli żółte żonkile symbolizujące nadzieję i bezinteresowną pomoc. Był to wyraz wsparcia dla osób dotkniętych choroba nowotworową.

Klasa III w Multicentrum Zodiak

2019-04-04
Powiększ zdjęcie

 

3 kwietnia 2019 r. klasa III miała okazję do poznania niezwykłej Amazonii poprzez zabawę. Dzieci tworzyły witraże motyli. Poznawały ciekawe informacje na temat bogatej fauny i flory Amazonii. Poprzez interaktywny świat zabawy i nauki, który oferuje Multicentrum Zodiak, dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat Ameryki Południowej. Dzieci były zafascynowane składaniem motyli z klocków K'Next. 

Wizyta uczniów klasy II w Multicentrum "Zodiak"

2019-04-04
Powiększ zdjęcie
4 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-plastycznych zorganizowanych w Multicentrum "Zodiak". Tematem spotkania były "Lasy Amazonii". Dzieci podczas lekcji poznały przyrodę tego niezwykłego miejsca, a następnie wykonały witraże przedstawiające wielobarwne motyle; miały również czas na twórczą zabawę klockami k'nex. 
 

Rekolekcje wielkopostne

2019-04-03

W dniach 8, 9, 10 kwietnia od godz. 12.00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie uczestniczyć będą w rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych w Parafii św. Jana z Dukli w Częstochowie.

Szkolny Konkurs Recytatorski "Wiosna idzie"

2019-04-03
Powiększ zdjęcie

1 kwietnia uczniowie klas młodszych wzięli udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Wiosna idzie". Wyniki konkursu:

1 miejsce - Weronika Chobot (kl. III)

               Patryk Pala (kl. I)

2 miejsce - Mateusz Libertowski (kl. I)

               Oliwia Olesińska (kl. II)

3 miejsce - Wiktoria Kula (kl. I)

               Zuzanna Pindych (kl. I).

Gratulujemy!!!