ZAJĘCIA KOŁA SZACHOWEGO

Program jest skierowany do uczniów z kl. IV.  Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia. Zadaniem zajęć  jest przekazanie początkującym szachistom, w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry szachowej, pokazania piękna szachów.

Zajęcia Koła Szachowego będą się odbywały raz w tygodniu, przez 45 min .

 

Cele zajęć:

  1. Nauczenie  ucznia gry w szachy - poczynając od reguł gry.
  2. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo - skutkowego
  3. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry "fair play".
  4. Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji.

Podstawowym narzędziem do dokonania oceny efektów pracy ucznia będzie obserwacja przez nauczyciela podczas zajęć:

1.umiejętności rywalizacji z graczami –postawa fair play,

2.samodzielne eliminowanie błędnych posunięć,

3 zaangażowanie ucznia do zdrowej rywalizacji,

4.umiejętność myślenia podczas rozgrywanej partii szachowej.