Zespół wyrównawczy z matematyki

 

 

Zespół wyrównawczy dla klas 5-6 (zajęcia prowadzone są zamienne raz z jedną klasą, raz z drugą).

Cela zajęć to:

  • ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki,
  • przełamanie strachu przed matematyką
  • przywrócenie wiary we własne siły,
  • ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych,
  • wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
  •  rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.