Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

List Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka

2020-09-01

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny. Mam nadzieję, że ten rok szkolny obfitował będzie w sukcesy edukacyjne, wiele satysfakcjonujących wydarzeń w życiu szkół i częstochowskiego środowiska edukacyjnego. Sądzę, że konsekwentna praca i rozwijanie talentów uczniowskich pozwoli odnieść sukces edukacyjny.
Od 1 września wracamy do szkół, powrót po kilkumiesięcznej przerwie do realizacji zajęć w formie stacjonarnej. Kształcenie na odległość nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela, nie stworzy właściwych relacji społecznych. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków.
Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców jest najważniejsze. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.
Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. "Przyszłość państwa polskiego, jeśli chodzi o dziedzinę wychowawczą, zależy od tego, czy dzieciom naszym potrafimy zaszczepić kult obowiązku, zamiłowanie prawdy, honoru i czystości moralnej, instynkt pracowitości i oszczędności, zmysł karności, porządku i systematyczności.
Są to wszystko cechy ogólne, które w sumie składają się na pojęcie "porządnego człowieka"; rozwinięcie i utrwalanie tych cech w naszej młodzieży stanowi łączne zadanie rodziny, szkoły i organizacji wychowawczych..." - niech słowa Kazimierza Sosnkowskiego będą zachętą do wytężonego działania dla nas wszystkich w nowym roku szkolnym


Z wyrazami szacunku
Ryszard Stefaniak
Zastępca
Prezydenta Miasta Częstochowy

Czytaj więcej o: List Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

2020-09-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2020 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO 11 WRZEŚNIA 2020 R. DO GODZ. 11.00.

Więcej informacji na stronie: http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow

Czytaj więcej o: Stypendium na rok szkolny 2020/2021