„TRZYMAJ FORMĘ”

 „TRZYMAJ FORMĘ”

 

Cele projektu

Cel główny:

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu

odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • przypomnienie uczniom, rodzicom zasad prawidłowego odżywiania się;
 • zmiana nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych dzieci;
 • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania;
 • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w placówce;
 • rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej;
 • uświadomienie uczniom, rodzicom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie;
 • rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów;
 • rozwijanie możliwości prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, aktorskich, kulinarnych oraz sportowych; 
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami;
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Cele wychowawcze:

 • uczeń zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się oraz higienę przygotowywania i spożywania posiłków;
 • uczeń pogłębia wiadomości oraz zainteresowanie problematyką prozdrowotną;
 • uczeń zna sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie oraz rówieśnikom;
 • uczeń rozwija swoje zainteresowania kulinarne, sportowe oraz plastyczne;
 • uczeń współpracuje w grupie i zespole.

Zasięg i adresaci projektu

 • Uczniowie klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie 
 • Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację założeń tego programu:
 • logopeda – R. Goniwiecha
 • poza tym w realizacji projektu biorą udział:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny 
 • rodzice

Sposoby wdrażania programu w szkole

Zajęcia praktyczne:

 • „Moje drugie śniadanie” – przygotowanie koreczków owocowo-warzywnych 
 • „Wiosenne kanapki” –  przygotowanie przez uczniów kl. I-VI wiosennych kanapek;
 •  „Szkolny Master Chef” – drużynowe  przygotowanie z półproduktów dań zdrowych, smacznych i kolorowych;
 • „Klasowe zielone ogródki” -  założenie  klasowych ogródków, w których można hodować  np. szczypiorek, rzeżuchę, zioła (np. miętę).
 • Zajęcia artystyczne:
 • „Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo” – konkurs plastyczny dla  klas I-III;
 • „Zdrowie na talerzu” – przepis kulinarny dla kl. IV-VI;
 • „Sport to zdrowie”  - konkurs plastyczny dla klas IV-VI;

Zajęcia sportowe:

 • aktywny udział w zajęciach dodatkowych – SKS, zajęcia ruchowe„Więcej ruchu mały zuchu”, zajęcia taneczne „Roztańczone maluchy”;
 • aktywny udział w wycieczkach rowerowych, wycieczkach  krajoznawczych,  spacerach, wyjazdy na basen;
 • „Zumba fitness” – zabawy ruchowo-taneczne;
 • „Gimnastyka to dobra sprawa – tydzień ćwiczeń” – codzienne ćwiczenia gimnastyczne na korytarzu przed lekcjami.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne:

 • zajęcia nawiązujące do tematu – stworzenie gazetki tematycznej, plakatów oraz broszur;
 • „Plakat promujący zdrowe odżywianie” – przygotowanie plakatów przez uczniów kl. IV –VI;

Zajęcia profilaktyczne 

 • zajęcia profilaktyczne – antynikotynowe, antyalkoholowe – klasa IV-VI;
 • zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem technik plastycznych w ramach realizacji zadań w formie streetworking – uzależnienia;
 • spotkanie z dietetykiem;
 • wywiad z pielęgniarką szkolą;
 • rozdanie ulotek promujących postawy prozdrowotne.

Metody i formy pracy

 • metody pracy 
 • podające (pogadanka, opowiadania, objaśnienia);
 • metody problemowa (inscenizacje, gry dydaktyczne);
 • metody praktyczne (pokaz, działania praktyczne).

formy pracy 

 • praca indywidualna;
 • praca zespołowa;
 • praca grupowa

 

 


Cele projektuCel główny:Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobuodżywiania się dzieci i młodzieży.Cele szczegółowe:przypomnienie uczniom, rodzicom zasad prawidłowego odżywiania się;zmiana nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych dzieci;podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania;propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w placówce;rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego w środowisku szkolnym i lokalnym.kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej;uświadomienie uczniom, rodzicom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie;rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów;rozwijanie możliwości prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, aktorskich, kulinarnych oraz sportowych; rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami;kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.Cele wychowawcze:uczeń zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się oraz higienę przygotowywania i spożywania posiłków;uczeń pogłębia wiadomości oraz zainteresowanie problematyką prozdrowotną;uczeń zna sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego;uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie oraz rówieśnikom;uczeń rozwija swoje zainteresowania kulinarne, sportowe oraz plastyczne;uczeń współpracuje w grupie i zespole.Zasięg i adresaci projektuUczniowie klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację założeń tego programu:logopeda – R. Goniwiechapoza tym w realizacji projektu biorą udział:wychowawcy klaspedagog szkolny rodziceSposoby wdrażania programu w szkoleZajęcia praktyczne:„Moje drugie śniadanie” – przygotowanie koreczków owocowo-warzywnych „Wiosenne kanapki” –  przygotowanie przez uczniów kl. I-VI wiosennych kanapek; „Szkolny Master Chef” – drużynowe  przygotowanie z półproduktów dań zdrowych, smacznych i kolorowych;„Klasowe zielone ogródki” -  założenie  klasowych ogródków, w których można hodować  np. szczypiorek, rzeżuchę, zioła (np. miętę).Zajęcia artystyczne:„Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo” – konkurs plastyczny dla  klas I-III;„Zdrowie na talerzu” – przepis kulinarny dla kl. IV-VI;„Sport to zdrowie”  - konkurs plastyczny dla klas IV-VI;Zajęcia sportowe:aktywny udział w zajęciach dodatkowych – SKS, zajęcia ruchowe„Więcej ruchu mały zuchu”, zajęcia taneczne „Roztańczone maluchy”;aktywny udział w wycieczkach rowerowych, wycieczkach  krajoznawczych,  spacerach, wyjazdy na basen;„Zumba fitness” – zabawy ruchowo-taneczne;„Gimnastyka to dobra sprawa – tydzień ćwiczeń” – codzienne ćwiczenia gimnastyczne na korytarzu przed lekcjami.Zajęcia teoretyczno-praktyczne:zajęcia nawiązujące do tematu – stworzenie gazetki tematycznej, plakatów oraz broszur;„Plakat promujący zdrowe odżywianie” – przygotowanie plakatów przez uczniów kl. IV –VI;Zajęcia profilaktyczne zajęcia profilaktyczne – antynikotynowe, antyalkoholowe – klasa IV-VI;zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem technik plastycznych w ramach realizacji zadań w formie streetworking – uzależnienia;spotkanie z dietetykiem;wywiad z pielęgniarką szkolą;rozdanie ulotek promujących postawy prozdrowotne.Metody i formy pracymetody pracy podające (pogadanka, opowiadania, objaśnienia);metody problemowa (inscenizacje, gry dydaktyczne);metody praktyczne (pokaz, działania praktyczne).formy pracy praca indywidualna;praca zespołowa;praca grupowa

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ” Lp.Zadanie Termin realizacjiOsoby odpowiedzialne   1Informacje o zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły: SKS, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne, Wrzesień Wychowawcy klas   2Aktywny udział w zajęciach dodatkowych SKS, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne.Cały rok Osoby prowadzące zajęcia   3Wycieczki rowerowe, wycieczki krajoznawcze,  spacery, wyjazdy na basenCały rokWychowawcy klas   4Zajęcia profilaktyczne – antynikotynowe, antyalkoholowe – klasa IV-VIWrzesień Pedagog szkolony   5„Owocowo-warzywno zawrót głowy” -  uroczystość szkolna Październik Osoby odpowiedzialne za program,Wychowawcy klas   6Stworzenie gazetki ściennej o żywieniu, aktywności fizycznej, dbaniu o zdrowie i higienę oraz o sposobach utrzymywania prawidłowej postawy ciała przez uczniów kl. IV –VI PaździernikOsoby odpowiedzialne za program Wychowawcy klas7   7Konkurs plastyczny (technika dowolna) w kategorii klas I-III  - „Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo”.Październik Osoby odpowiedzialne za program   8„Szkolny MasterChef” – konkurs dla klas 0-VI (4-osobowe drużyny ), uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowują z półproduktów dania zdrowe, smaczne i kolorowe.PaździernikOsoby odpowiedzialne za programWychowawcy klas   9„Moje drugie śniadanie” – uczniowie kl. O- III przygotowują koreczki owocowo-warzywne – poczęstunek dla uczniów szkołyListopadWychowawcy klasOsoba odpowiedzialna za program   10„Plakat promujący zdrowe odżywianie” – uczniowie kl. IV-VI przygotowują plakat, który następnie demonstrują młodszym kolegom i koleżankom ListopadWychowawcy klas, Osoba odpowiedzialna za program   11Zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem technik plastycznych w ramach realizacji zadań w formie streetworking – uzależnienia Grudzień Osoba odpowiedzialna za program, wolontariusze   12Uzupełnienie gazetki ściennej o żywieniu, aktywności fizycznej, dbaniu o zdrowie i higienę oraz o sposobach utrzymywania prawidłowej postawy ciała StyczeńOsoby odpowiedzialne za program Wychowawcy klas   13Rozdanie ulotek promujących postawy prozdrowotneStyczeńOsoby odpowiedzialne za program    14

 „Zumba fitness” – zabawy ruchowo taneczne dla uczniów kl. I-VILuty Osoba odpowiedzialna za program Wychowawcy klas   15„Higiena osobista warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia – wywiad z pielęgniarką szkolną LutyOsoba odpowiedzialna za program   16„Klasowe zielone ogródki” - klasy I-III oraz IV-VI  zakładają klasowe ogródki, w których mogą hodować np. szczypiorek, rzeżuchę, zioła (np. miętę)Marzec Wychowawcy klas   17„Wiosenne kanapki” – klasy I-VI z wychowawcami przygotowują zdrowe, wiosenne kanapkiKwiecień Wychowawcy klas   18„Zdrowie na talerzu” – klasy IV-VI przygotowują przepis na naleśnikiKwiecień Wychowawcy klas   19Konkurs plastyczny „Sport to zdrowie” (technika dowolna) w kategorii klas I-VI  MajOsoby odpowiedzialne za program   20„Gimnastyka to dobra sprawa – tydzień ćwiczeń” – codzienne ćwiczenia gimnastyczne na korytarzu przed lekcjami MajOsoba odpowiedzialna za program Wychowawcy klas   21„Mamo, tato poćwicz ze mną” – wspólne gry i zabawy rodziców i  dzieciCzerwiecNauczyciel w-fu   22Podsumowanie osiągnięć poprzez wystawę, gazetkę ścienną, galerię zdjęć oraz sprawozdanie z realizacji programów.Czerwiec Osoby odpowiedzialne za program