„TRZYMAJ FORMĘ”

 „TRZYMAJ FORMĘ”

 

Cele projektu

Cel główny:

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu

odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • przypomnienie uczniom, rodzicom zasad prawidłowego odżywiania się;
 • zmiana nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych dzieci;
 • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania;
 • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w placówce;
 • rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie poprzez uczestnictwo w kulturze fizycznej;
 • uświadomienie uczniom, rodzicom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie;
 • rozwijanie inwencji twórczej, samodzielności i kreatywności uczniów;
 • rozwijanie możliwości prezentowania własnych umiejętności: plastycznych, aktorskich, kulinarnych oraz sportowych; 
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenie się rolami i zadaniami;
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Cele wychowawcze:

 • uczeń zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się oraz higienę przygotowywania i spożywania posiłków;
 • uczeń pogłębia wiadomości oraz zainteresowanie problematyką prozdrowotną;
 • uczeń zna sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie oraz rówieśnikom;
 • uczeń rozwija swoje zainteresowania kulinarne, sportowe oraz plastyczne;
 • uczeń współpracuje w grupie i zespole.

Zasięg i adresaci projektu

 • Uczniowie klas I – III i IV – VI Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie 
 • Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację założeń tego programu:
 • logopeda – R. Goniwiecha
 • poza tym w realizacji projektu biorą udział:
 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny 
 • rodzice

Sposoby wdrażania programu w szkole

Zajęcia praktyczne:

 • „Moje drugie śniadanie” – przygotowanie koreczków owocowo-warzywnych 
 • „Wiosenne kanapki” –  przygotowanie przez uczniów kl. I-VI wiosennych kanapek;
 •  „Szkolny Master Chef” – drużynowe  przygotowanie z półproduktów dań zdrowych, smacznych i kolorowych;
 • „Klasowe zielone ogródki” -  założenie  klasowych ogródków, w których można hodować  np. szczypiorek, rzeżuchę, zioła (np. miętę).
 • Zajęcia artystyczne:
 • „Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo” – konkurs plastyczny dla  klas I-III;
 • „Zdrowie na talerzu” – przepis kulinarny dla kl. IV-VI;
 • „Sport to zdrowie”  - konkurs plastyczny dla klas IV-VI;

Zajęcia sportowe:

 • aktywny udział w zajęciach dodatkowych – SKS, zajęcia ruchowe„Więcej ruchu mały zuchu”, zajęcia taneczne „Roztańczone maluchy”;
 • aktywny udział w wycieczkach rowerowych, wycieczkach  krajoznawczych,  spacerach, wyjazdy na basen;
 • „Zumba fitness” – zabawy ruchowo-taneczne;
 • „Gimnastyka to dobra sprawa – tydzień ćwiczeń” – codzienne ćwiczenia gimnastyczne na korytarzu przed lekcjami.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne:

 • zajęcia nawiązujące do tematu – stworzenie gazetki tematycznej, plakatów oraz broszur;
 • „Plakat promujący zdrowe odżywianie” – przygotowanie plakatów przez uczniów kl. IV –VI;

Zajęcia profilaktyczne 

 • zajęcia profilaktyczne – antynikotynowe, antyalkoholowe – klasa IV-VI;
 • zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem technik plastycznych w ramach realizacji zadań w formie streetworking – uzależnienia;
 • spotkanie z dietetykiem;
 • wywiad z pielęgniarką szkolą;
 • rozdanie ulotek promujących postawy prozdrowotne.

Metody i formy pracy

 • metody pracy 
 • podające (pogadanka, opowiadania, objaśnienia);
 • metody problemowa (inscenizacje, gry dydaktyczne);
 • metody praktyczne (pokaz, działania praktyczne).

formy pracy 

 • praca indywidualna;
 • praca zespołowa;
 • praca grupowa

 

 

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Informacje o zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły: SKS, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne,

Wrzesień

Wychowawcy klas

2

Aktywny udział w zajęciach dodatkowych SKS, zajęcia ruchowe, zajęcia taneczne, zajęcia kulinarne.

Cały rok

Osoby prowadzące zajęcia

3

Wycieczki rowerowe, wycieczki krajoznawcze, spacery, wyjazdy na basen

Cały rok

Wychowawcy klas

4

Zajęcia profilaktyczne – antynikotynowe, antyalkoholowe – klasa IV-VI

Wrzesień

Pedagog szkolony

5

„Owocowo-warzywno zawrót głowy” - uroczystość szkolna

Październik

Osoby odpowiedzialne za program,

Wychowawcy klas

6

Stworzenie gazetki ściennej o żywieniu, aktywności fizycznej, dbaniu o zdrowie i higienę oraz o sposobach utrzymywania prawidłowej postawy ciała przez uczniów kl. IV –VI

Październik

Osoby odpowiedzialne za program

Wychowawcy klas7

7

Konkurs plastyczny (technika dowolna) w kategorii klas I-III - „Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo”.

Październik

Osoby odpowiedzialne za program

8

„Szkolny MasterChef” – konkurs dla klas 0-VI (4-osobowe drużyny ), uczniowie wspólnie z rodzicami przygotowują z półproduktów dania zdrowe, smaczne i kolorowe.

Październik

Osoby odpowiedzialne za program

Wychowawcy klas

9

„Moje drugie śniadanie” – uczniowie kl. O- III przygotowują koreczki owocowo-warzywne – poczęstunek dla uczniów szkoły

Listopad

Wychowawcy klas

Osoba odpowiedzialna za program

10

„Plakat promujący zdrowe odżywianie” – uczniowie kl. IV-VI przygotowują plakat, który następnie demonstrują młodszym kolegom i koleżankom

Listopad

Wychowawcy klas, Osoba odpowiedzialna za program

11

Zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem technik plastycznych w ramach realizacji zadań w formie streetworking – uzależnienia

Grudzień

Osoba odpowiedzialna za program, wolontariusze

12

Uzupełnienie gazetki ściennej o żywieniu, aktywności fizycznej, dbaniu o zdrowie i higienę oraz o sposobach utrzymywania prawidłowej postawy ciała

Styczeń

Osoby odpowiedzialne za program

Wychowawcy klas

13

Rozdanie ulotek promujących postawy prozdrowotne

Styczeń

Osoby odpowiedzialne za program

 

14

 

 

 

„Zumba fitness” – zabawy ruchowo taneczne dla uczniów kl. I-VI

Luty

Osoba odpowiedzialna za program

Wychowawcy klas

15

„Higiena osobista warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia – wywiad z pielęgniarką szkolną

Luty

Osoba odpowiedzialna za program

16

„Klasowe zielone ogródki” - klasy I-III oraz IV-VI zakładają klasowe ogródki, w których mogą hodować np. szczypiorek, rzeżuchę, zioła (np. miętę)

Marzec

Wychowawcy klas

17

„Wiosenne kanapki” – klasy I-VI z wychowawcami przygotowują zdrowe, wiosenne kanapki

 

Kwiecień

Wychowawcy klas

18

„Zdrowie na talerzu” – klasy IV-VI przygotowują przepis na naleśniki

 

Kwiecień

Wychowawcy klas

19

Konkurs plastyczny „Sport to zdrowie” (technika dowolna) w kategorii klas I-VI

Maj

Osoby odpowiedzialne za program

20

„Gimnastyka to dobra sprawa – tydzień ćwiczeń” – codzienne ćwiczenia gimnastyczne na korytarzu przed lekcjami

Maj

Osoba odpowiedzialna za program

Wychowawcy klas

21

„Mamo, tato poćwicz ze mną” – wspólne gry i zabawy rodziców i dzieci

Czerwiec

Nauczyciel w-fu

22

Podsumowanie osiągnięć poprzez wystawę, gazetkę ścienną, galerię zdjęć oraz sprawozdanie z realizacji programów.

Czerwiec

Osoby odpowiedzialne za program

Artykuły

DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU "TRZYMAJ FORMĘ" W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

2018-03-12

Szkolny Konkurs Plastyczny "Sport to zdrowie"

2017-06-07

W ramach programu "Trzymaj Formę" uczniowie naszej szkoły brali udział w szkolnym Konkursie Plastycznym "Sport to zdrowie". Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów, pobudzanie wyobraźni uczniów oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Oto jego wyniki:

Klasy 0 - III:
1 miejsce - Daria Arciszewska (kl. II)

2 miejsce - Wiktoria Błońska ("0")

                Fabian Florczyk (kl. II)

3 miejsce - Fabian Well - Gałuchowski ("0")

                Julia Nykiel ("0")

Klasy IV - VI

I miejsce - Nicola Kiedrzynek (kl. IV)

II miejsce - Marcin Całus (kl. IV)

                 Krzysztof Klingenberg (kl. V)

                 Dastin Foltyn (kl. VI)

Organizatorami konkursu były panie: Renata Goniwiecha i Aldona Smoląg

Czytaj więcej o: Szkolny Konkurs Plastyczny "Sport to zdrowie"

Zajęcia z dietetykiem

2017-05-25

25 maja gośliliśmy w naszej szkole (w ramach wolontariatu) panie: Katarzynę Stankow i Natalię Rosikoń, które pracują w Centrum Dietetycznym Naturhouse - pacówce, która jest ekspertem w dziedzinie dietetyki i edukacji żywieniowej. Zajęcia zorganizowane zostały przez panią Renatę Goniwiechę w ramach projektu "Trzymaj formę" i skierowane były do uczniów klas starszych. Dzieci z klas IV - VI przypomniały zasady zdrowego odżywiania i stylu życia, a także w grupach stworzyły włane propozycje dziennego jadłospisu. Pomysłowość i zachowanie zasad właściwego żywienia, jakimi wykazali się nasi uczniowie zostały pochwalone przez panie dietetyczki, którym bardzo spodobała się wizyta w naszej szkole, o czym świadczyć może informacje zawarta w poniższym linku:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=711540039051373&id=292691024269612

Dziękujemy Paniom za wizytę! A naszym uczniom życzymy, aby codziennie kierowali się zasadami przyponianymi podczas zajęć!

Czytaj więcej o: Zajęcia z dietetykiem

"Gimnastyka to dobra sprawa - tydzień ćwiczeń"

2017-05-12

Od 8 do 12 maja nasi uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczyli w 5-cio minutowych ćwiczeniach gimnastycznych zorganizowanych w ramach programu "Trzymaj Formę". Aby urozmaicić aktywność fizyczną i zachęcić każde dziecko i wszystkich nauczycieli do ćwiczeń, wybrani uczniowie (każdego dnia inni) proponowali własne zestawy zadań gimnastycznych.

Mamy nadzieję, że aktywność fizyczna spodobała się zarówno uczniom, jak i nauczycielom i od teraz wszyscy zechcą zachować zdrowy zwyczaj i będą codziennie, regularnie ćwiczyć.

Czytaj więcej o: "Gimnastyka to dobra sprawa - tydzień ćwiczeń"

Szkolny konkurs kulinarny „Zdrowie na talerzu”

2017-04-12

W środę 12 kwietnia został rozstrzygnięty szkolny konkurs kulinarny „Zdrowie na talerzu” w ramch programu „Trzymaj Formę”. Celem konkursu było przygotowawnie przepisu na zdowe naleślniki.
Zwyciezcami konkursu zostali uczniowie kl. VI Wikoria Zowczak oraz Wiktor Pilis, którzy przygotowali najzdrowsza i najciekawszą wersję wykonania naleśników. Podziekowania za udział w konkursie otrzymali uczniowie kl. IV Fabian Godela oraz Weronika Karczewska.
Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej o: Szkolny konkurs kulinarny „Zdrowie na talerzu”

Klasowe zielone ogródki

2017-03-20

Pierwszego dnia astronomicznej wiosny (20 marca) w ramach programu "Trzymaj Formę" uczniowie wszystkich klas  zakładali w swoich salach mini ogródki, w których zasiane zostały zioła i warzywa - ważna część zdrowej diety, źródło wielu wartościowych mikroelementów. Poza walorami zdrowotnymi nasze klasowe ogródki pozwolą kształtować wśród uczniów umiejętność współpracy oraz systematyczność w podjętych działaniach.

Za kilka tygodni zobaczymy i ... POSMAKUJEMYUśmiech produktów, które wyrosły w klasach:)

Czytaj więcej o: Klasowe zielone ogródki

Wywiad z pielęgniarką szkolną

2017-03-15

Higiena osobista warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia –
wywiad z pielęgniarką szkolną Panią Marianną Okoń w ramach Programu „Trzymaj Formę”

Co to jest higiena osobista?
Higiena osobista to przede wszystkim dbałość o czystość ciała i ubioru. Dbałość o zdrowie jamy ustnej, zębów. Dbałość o stan paznokci oraz o włosy – ich czystość i estetyczny wygląd.
Co jest celem higieny osobistej?
Celem higieny osobistej nie jest tylko estetyczny wygląd, ale także zapobieganie chorobom.
Jakie elementy zaliczamy do higieny osobistej?
Elementy jakie możemy zaliczyć do higieny osobistej to czystość, ruch, estetyka, dbanie o miejsce pracy i zabawy.
W jaki sposób należy prawidłowo pielęgnować swoją skórę?
Przede wszystkim należy się myć, przynajmniej dwa razy dziennie rano i wieczorem
Kiedy myjemy ręce?
Ręce myjemy przed każdym posiłkiem, po wyjściu z toalety, po przyjściu ze szkoły, z placu zabaw, ze sklepu, itp.
Jak prawidłowo dbać o swoje włosy?
Często myć, czesać, chodzić do fryzjera. Dziewczynki z długimi włosami powinny je związywać lub splatać.
Jak prawidłowo dbać o swoje zęby?
Zęby należy myć przynajmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku, fluoryzować i często chodzić do fryzjera.
Dlaczego codzienna zmiana bielizny i ubrań jest tak ważna?
Tak jak ważne jest mycie, tak samo istotna jest codzienna zmiana bielizny i ubrania. Wydzieliny i pot ludzki rozkłada się bardzo szybko powodując brzydki zapach i namnażanie się bakterii.
Jakie są skutki zaniedbań w higienie?
Skutkami mogą być choroby, stany zapalne skóry, świąd, brzydki zapach.
Złote zasady higieny osobistej.
Niech woda, mydło, dezodorant, świeże powietrze, piękne zapachy będą stałymi elementami Twojego życia.

 

Czytaj więcej o: Wywiad z pielęgniarką szkolną

Zajęcia Zumba Fitness

2017-02-24

24 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach Zumba fitness zorganizowanych w ramach programu "Trzymaj formę". Dwie grupy wiekowe: uczniowie klas I - III i oddziału przedszkolnego oraz klas starszych ćwiczyły układy taneczne wraz z wolontariuszką - instruktorką Zumby Magdaleną Zjawioną. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy zajęć doskonale bawili się podczas wspólnie wykonywanego tańca, który zainspirowany jest połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Nie należy przy tym zapominać, że - pomimo świetnej zabawy - jest to doskonała forma ćwiczeń ruchowych, podczas których spala się wiele kalorii, co po tłustym czwartku nie pozostaje bez znaczenia!

Czytaj więcej o: Zajęcia Zumba Fitness

Zdrowe odżywianie w naszej szkole

2016-11-30

30 listopada uczniowie klas I-VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach promujących zdrowe odżywianie w ramach projektu „Trzymaj formę”.
Tego dnia uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach pod hasłem „Moje drugie śniadanie”. Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowały witaminową przekąskę w postaci owocowo-warzywnych koreczków oraz szaszłyków. Z kolei uczniowie klas starszych przygotowali plakat zachęcający do sięgania po zdrowe i wartościowe produkty. Plakaty zostały przedstawione młodszym kolegom i koleżankom, którzy z kolei częstowali owocowo-warzywnymi przysmakami nie tylko starszych kolegów, ale także nauczycieli oraz pracowników naszej placówki.
Głównym celem zajęć była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym nauczycielom oraz dzieciom za ich pomysłowość oraz aktywność na zajęciach.

Czytaj więcej o: Zdrowe odżywianie w naszej szkole

„Warzywno-owocowy zawrót głowy”

2016-10-26

26 października w naszej szkole odbyła się impreza propagująca zdrowe odżywianie  pod hasłem „Warzywno-owocowy zawrót głowy”. Przedsięwzięcie było realizowane w  ramach projektu „Trzymaj formę” promującego zdrowy tryb życia.

Tego dnia dzieci poszczególnych klas przyszły przebrane za pomarańcze, jabłka, ziemniaki, cytryny, ogórki, kalafiory oraz jagódki, a w naszej szkole królowały warzywa i owoce.

Uroczystość rozpoczęliśmy inscenizacją wiersza J. Brzechwy „Na straganie w  wykonaniu kl. IV pod kierunkiem Pani Ewy Szkamruk.  Następnie uczniowie danej klasy zaprezentowali charakterystyczny okrzyk oraz piosenkę o warzywach i  owocach. Kolejnym punktem uroczystości była, krótka prezentacja multimedialna przybliżająca uczniom podstawowe wiadomości na temat zdrowego odżywiania. W dalszej części programu był warzywno-owocowy pokaz mody podczas, którego Juri wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Dawid Zowczak, oddz. przedszkolny

II miejsce – Wiktor Pilis, kl. VI

III miejsce – Nikola Kiedrzynek, kl. IV

W ramach tego święta zorganizowano także konkurs kulinarny „Szkolny MasterChef”, w  którym uczestniczyli przedstawiciele klas wraz ze swoimi rodzicami. Podczas zmagań kulinarnych powstawały przeróżne dania, zarówno dzieci jak i rodzice wykazali się niesamowitą pomysłowością oraz kreatywnością. W czasie obrad Juri uczniowie  wysłuchali cennych rad pani dietetyk, która zwróciła szczególną uwagę na znaczenie owoców i warzyw w codziennej diecie każdego człowieka.

Po długich obradach Juri  wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Drużyny z oddziału przedszkolnego i klasy I-III:

I miejsce – oddz. przedszkolny

II miejsce –  kl. I

III miejsce –  kl. II i kl. III

Drużyny z klas IV –VI:

I miejsce – kl. IV

II miejsce – kl. VI

III miejsce – kl. V

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy dla całej klasy oraz nagrody indywidualne. Następnie uczniowie próbowali potraw przygotowanych przez swoich przedstawicieli – były naprawdę pyszne.

Po zmaganiach kulinarnych nadszedł czas na  „Warzywno-owocowe Bystrzaki” czyli zabawy konkursowe dla kl. IV-VI. W trakcie zmagań  klasy wykazały się wiedzą z zakresu zdrowego ożywiania,  niesamowitymi zmysłami podczas rozpoznawania warzyw i owoców po smaku, zapachu i  dotyku, a także umiejętnościami manipulacyjnymi w trakcie obierania ziemniaka oraz jabłka.

W klasowych zmaganiach wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – kl. VI

II miejsce – kl. IV

III miejsce – kl. V

Na koniec uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jedz zdrowo, smacznie i kolorowo” przeznaczony dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III – przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Miłosz Kośny, kl. III,  Alicja Bednarska, kl. I

II miejsce – Nadia Dąbrowska, kl. I

III miejsce – Natasza Borkowska,  oddz. przedszkolny

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a ich prace zostały zaprezentowane na wystawie na szkolnym korytarzu.

Został również rozstrzygnięty konkurs poetycki „Jedz owoce i warzywa bo...” przeznaczony dla uczniów kl. IV – VI.

W konkursie wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Wiktor Pilis, kl. VI

II miejsce – Marcin Całus, kl. IV

III miejsce – Dastin Foltyn , kl. VI

Laureaci najciekawszych wierszy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Na pamiątkę każdy uczestnik zabawy zabrał ze sobą owocowo-warzywny breloczek.

 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom, dzieciom oraz rodzicom za aktywny udział w imprezie, a Firmie „Amasol” za zasponsorowanie owoców i warzyw.

Koordynatorkami imprezy były Pani Renata Foltyniewicz oraz Pani Renata Goniwiecha.

Czytaj więcej o: „Warzywno-owocowy zawrót głowy”