Jesteś tutaj: Start / ROK WOLONTARIATU

ROK WOLONTARIATU


 

Cele programu

 1. Cel główny:

Celem programu jest prowadzenie cyklicznych warsztatów, szkoleń i spotkań uczniów kl. IV-VI  z wolontariuszami.

 1. Cele szczegółowe:
 • zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • poznanie obszarów pomocy wolontariatu;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej działalności wolontariatu;
 • rozwijanie zainteresowań, pasji;
 • rozbudzanie zainteresowań działalnością społeczną;
 • uświadomienie uczniom, że działając wspólnie można osiągnąć więcej niż w pojedynkę.
 1. Cele wychowawcze:
 • uczeń pogłębia wiadomości na temat działalności wolontariatu;
 • uczeń przekazuje zdobyte wiadomości swojej rodzinie oraz młodszym kolegom i koleżankom;
 • uczeń rozumie sens współpracy z innymi;
 • uczeń współpracuje w grupie i zespole.

Zasięg i adresaci projektu

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Koordynatorzy odpowiedzialni za realizację założeń tego programu:

 • logopeda – R. Goniwiecha

poza tym w realizacji projektu biorą udział:

 • wychowawcy klas
 • pedagog szkolny
 1. Sposoby wdrażania programu w szkole

a)      zajęcia praktyczne – prowadzenie cyklicznych zajęć przez wolontariuszy;

b)      zajęcia teoretyczno-praktyczne – wykonanie gazetki oraz broszury tematycznej.

 

 1. Metody i formy pracy

a)      metody pracy

 • podające (pogadanka, opowiadania, objaśnienia);
 • metody praktyczne (pokaz, działania praktyczne).

b)      formy pracy

 • praca zespołowa;
 • praca grupowa

 

 

 

PROGRAM „ROK WOLONTARIATU”

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zajęcia informacyjne  - „Rok wolontariatu”, zapoznanie z tematem. Wyszukiwanie informacji oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami

Wrzesień

Wychowawcy klas

2.

Wykonanie gazetki tematycznej – „Rok wolontariatu” przez uczniów

Wrzesień 

Osoby odpowiedzialne za program

3.

Spotkania z wolontariuszami – udział w aktywnych zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy

Październik

Listopad

Grudzień

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Osoby odpowiedzialne za program, wychowawcy klas

4.

Przygotowanie broszury na temat – „Rok wolontariatu” przekazanie ich rodzicom, młodszym kolegom, koleżankom

Styczeń

Osoby odpowiedzialne za program

5.

Podsumowanie osiągnięć poprzez wystawę, gazetkę ścienną, galerię zdjęć oraz sprawozdanie z realizacji programów.

Czerwiec

Osoby odpowiedzialne za program