REKRUTACJA DO KLASY I SP nr 22


UWAGA RODZICE!

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 01.03.2021 r. od godz. 9.00

do 15.03.2020 r. do godz. 15.00

 Strona naboru: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl

Więcej informacji (w tym o sposobie rekrutacji, terminach i kryteriach):

http://www.czestochowa.pl