REKRUTACJA DO KLASY I SP nr 22

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w załączniku.

TUTAJ


 

Lista przyjętych i nieprzyjętych do klasy I

 

Lista przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w załączniku.

 

TUTAJ

 

 


 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie (spoza obwodu szkoły)

TUTAJ

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

 

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"

 

lub

 

- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

 


 

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.
W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

 

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych (tych, którzy nie są z obwodu szkoły) zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

 

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"

 

lub

 

- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

 


 


UWAGA RODZICE!

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

02.03.2020 r. od godz. 9.00 do 16.03.2020 r. do godz. 15.00

Wszelkie dodatkowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Więcej: http://www.czestochowa.pl


 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx