Zmiany w Statucie szkoły

W załączniku znajdują się wyszczególnione zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie. Zmiany obowiązują od 15.01.2019 r.