Egzamin ósmioklasisty

Informacje dotyczące egzminu ósmioklasisty:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Terminy główne:

Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2020 informujemy, że egzaminy ósmoklasisty zaplanowano w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram do pobrania tutaj oraz w zakładce "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (Uczniowie klasy VIII)".

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty/arkusze-egzaminacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-osmoklasisty-przykladowe-arkusze-egzaminacyjne