Egzamin ósmioklasisty

Informacje dotyczące egzminu ósmioklasisty znjdują się w linkach:

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty

KOMUNIKATY OKE

 

Terminy główne:

język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00
matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00

TERMINARZ OKE

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty/arkusze-egzaminacyjne

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-osmoklasisty-przykladowe-arkusze-egzaminacyjne

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube  zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019. Prosimy zatem nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi wyżej materiałami.

Link do filmów:

Link do filmów

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-filmy-informacyjne-centralnej-komisji-egzaminacyjnej/

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego