Wsparcie psychologiczne pracowników ZPPP

W związku ze stanem epidemii, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie, chcąc służyć pomocą jak największej grupie potrzebujących, oferuje bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób w kryzysie psychicznym.

Do kontaktu telefonicznego pracownicy poradni zapraszają zarówno młodzież, jak i dorosłych przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich, czy osoby objęte kwarantanną oraz personel medyczny.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -20.00 osoby potrzebujące mogą kontaktowac się z pracownikami ZPPP pod następującymi numerami telefonów:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 - tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 - tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 - tel. 533 300 136