Stypendia szkolne

WNIOSKI O STYPEDNIA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski o stypendia szkolne z MOPS można składać do 10.09.2021r. u pedagoga szkolnego bądź w sekretariacie szkoły.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528,00 zł netto.

Rozpatrywane przez MOPS będą tylko wnioski kompletne zawierające niezbędne informacje oraz wymaganą dokumentację.

Wnioski można pobrać w szkole u pedagoga szkolnego.

Uwaga – w przypadku pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pedagog
Anetta Tkacz-ZAGORSKA

 

Oświadczenie- dochód/ ryczałt za 2020/2021

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych 

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie osoby praca dorywcza 2021/2022

Wniosek -Stypandium szkolne 2021/2022

WYDATKI  KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021/2022

Zaświadczenie  zajęcia W-f

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Zaświadczenie o dochodach-ETAT

 

 

Artykuły

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

2020-09-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2020 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO 11 WRZEŚNIA 2020 R. DO GODZ. 11.00.

Więcej informacji na stronie: http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow

Czytaj więcej o: Stypendium na rok szkolny 2020/2021