Duplikat legitymacji uczniowskiej

W celu uzyskania duplikatu legitymacji uczniowskiej należy dokonać wpłaty w wysokości 9,00 zł na konto bankowe:

84 1030 1104 0000 0000 9314 7000

w tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasę, Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie

(np. Jan Kowalski, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie)

 

Potwierdzenie wpłaty, zdjęcie i dane ucznia (adres i PESEL) należy dostarczyć wychowawcy klasy.