Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Strona:

http://zppp.ids.czest.pl/

Kontakt:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
– Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, tel. kom. 533 300 966
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl