2015 Wsparcie-Wiedza-Sukces

 

logo kapitał ludzki czśtochowa

 

Projekt pn. „Wiedza - Wsparcie - Sukces
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 
 

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe (241kB) pdf 
Załącznik: Zał (330kB) pdf

 

 

3. Rekrutacja

 

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu WWS

 

Załącznik_1_katalog_kryteriow.DOC

 

Załącznik_2_formularz_zgloszeniowy.DOC

 

Załącznik_3_oswiadczenie_przetwarzanie_danych.DOCC

 

Załącznik_4_rekomendacja_wychowawcy.DOC

 

Załącznik_5_rekomendacja_dyrektora.DOC

 

Załącznik_6_deklaracja_uczestnictwa.DOC

 

Załącznik_7_lista_podstawowa.DOC

 

Załącznik_8_lista_rezerwowa.DOC

 

Załącznik_9_rezygnacja.DOC

 

Regulamin

 

4. Zapytanie ofertowe- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji wyrównujących poziom wiedzy z języka angielskiego w ramach projektu "Wsparcie-Wiedza-Sukces."  Zapytanie ofertowe (267kB) pdf


 Załącznik do zapytaniaword

 

 

 

5. Zapytanie ofertowe- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji wyrównujących poziom wiedzy z języka polskiego w ramach projektu "Wsparcie-Wiedza-Sukces". Zapytanie ofertowe (266kB) pdf 

 Załącznik do zapytania (190kB) word

 

 

 

6. Zapytanie ofertowe- prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji wyrównujących poziom wiedzy z matematyki w ramach projektu "Wsparcie-Wiedza-Sukces". Zapytanie ofertowe (267kB) pdf 

Załącznik (188kB) word

 

 

 

7. Informacja o naborze na stanowisko koordynatora projektu "Wsparcie-Wiedza-Sukces" POKL 

Załącznik nr 4 Zalacznik nr 4 (286kB) pdf 
Załącznik nr 6 Załącznik (215kB) pdf

 

 

 

8. Zapytanie ofertowe-dotyczącej świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. 

Zapytanie (236kB) pdf 
Załączniki (192kB) word

 

 

 

9.Zapytanie ofertowe dotyczącej świadczenia usługi przeprowadzenia zajęć rozwijających, wyrównawczych oraz zajęć z zakresu edukacji włączająco-wspierającej na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”POKL.

 


Zapytanie: Zapytanie ofertowe (323kB) pdf 
Załączniki: Załączniki (207kB) word 

 10. Zapytanie ofertowe dotyczącej złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej, 12-stanowiskowej na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. plik: Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni językowej (263kB) pdf 

Załączniki Załącznik (161kB) word

 

 

 

11. Zapytanie ofertowe - złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi przeprowadzenia zajęć grupowego doradztwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacji doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. Zapytanie ofertowe (309kB) pdf 

Załącznik Załącznik (191kB) word

 

 

 

12.  Zapytanie ofertowe- dotyczące złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę szafy do Biura Projektu na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”.

Zapytanie Zapytanie ofertowe (252kB) pdf 

Załącznik Załączniki (147kB) word

 

 

 

13. Zmiana zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej, 12-stanowiskowej na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. Zmiana zapytania ofertowego (258kB) pdf

 

 

 

14. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu, akcesoriów cyfrowych oraz multimedialnych na potrzeby zajęć w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej (322kB) pdf

 


Załączniki: 
Załączniki (210kB) word
.
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa przeprowadzenia grupowych zajęć wyrównujących poziom wiedzy oraz indywidualnych konsultacji z matematyki w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces” Wyniki (232kB) pdf  
.
16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa przeprowadzenia grupowych zajęć wyrównujących poziom wiedzy oraz indywidualnych konsultacji z języka polskiego w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces” Wyniki (229kB) pdf
.
17.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa przeprowadzenia grupowych zajęć wyrównujących poziom wiedzy oraz indywidualnych konsultacji z języka angielskiego w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces" Wyniki (235kB) pdf
.
18. Lista podstawowa uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. "Wsparcie-Wiedza-Sukces". LISTA pdf
.

  

19. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 1 kompletu „mobilnego miasteczka ruchu drogowego” na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces". Zapytanie ofertowe (258kB) pdf 

Załączniki Załączniki (165kB) word
.
20. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji specjalisty/ki ds. rozliczeń  Ogłoszenie wyników (219kB) pdf
.
Ad. 14. 
"Odpowiedź na zadane pytania" Odpoiwedź na zadane pytanie (204kB) pdf 
"Zmiana zapytania ofertowego" Zmiana (231kB) pdf
.
Ad.13. "Odpowiedź na pytania"
Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania (199kB) pdf
Ad. 8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (218kB) pdf
Ad. 9.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (247kB) pdf
.
.
.Ad.11.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (246kB) pdf
.
.
Ad.19. 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie (181kB) pdf
.
.
21. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 1 kompletu „mobilnego miasteczka ruchu drogowego” na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”- Treść Zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe

Załączniki do Zapytania ofertowego Załączniki (164kB)
.
.
Ad. 14. 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (218kB) pdf
Ad. 10.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (218kB) pdf
.
23. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę flipchartów, pomocy dydaktycznych, filmów projektu szkoleniowych oraz pakietów multimedialnych na potrzeby zajęć w ramach 
"Wsparcie- Wiedza- Sukces". 

Treść zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe (322kB) 

Załączniki do zapytania ofertowego Załączniki (224kB)
.
Ad.10. Ogłoszenie o ponownej ocenie i unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu (180kB) pdf
.
.
22. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej 12- stanowiskowej na potrzeby projektu "Wsparcie- Wiedza- Sukces"

Treść zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe (318kB) pdf 

Załączniki do zapytania ofertowego Załącznki (168kB) word
.
Ad. 23. Odpowiedzi na pytania do zapytania Odpowiedzi (237kB)
.
Ad. 21. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (208kB)
.
Ad. 23. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (232kB)
.
.
24. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych, plastycznych oraz specjalistycznych na potrzeby zajęć w ramach projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”. 


Treść zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe (617kB) 

Załączniki do zapytania ofertowego Załączniki (660kB)
.
Ad.23. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 8 zapytania Ponowne ogłoszenie (226kB)
.
Ad. 22.Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Odpowiedzi na pytania (232kB) pdf 

Zmiana treści zapytania ofertowego Zmiana zapytania (285kB) pdf
.
.
Ad.22.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (223kB) pdf
.
Ad.24. Zmiana do załączników Zmiana załączniki (1025kB) 

Odpowiedzi na pytania do zapytania Odpowiedzi (242kB) 

Zmiana do zapytania Zmiana do zapytania (254kB)
.
.
Ad.24.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie (278kB)
.
25.Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów plastycznych oraz biurowych na potrzeby zajęć w ramach projektu pn. "Wsparcie- Wiedza- Sukces".

Zapytanie ofertowe Treść zapytania (386kB) pdf 

Załączniki do zapytania ofertowego Załączniki (332kB) word
.
Ad. 25. Zmiana do zapytania ofertowego Zmiana (220kB) pdf
.
.
26. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu "Wsparcie-Wiedza-Sukces" w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2015r.

Treść zapytania Zapytanie (305kB) pdf 

Załączniki do zapytania ofertowego Załączniki (202kB) word

 Artykuły

Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza-Sukces” 2015

2015-11-20
Powiększ zdjęcie

Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza-Sukces” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie od 01.01.2015 do 30.11.2015r. Projekt realizowany jest pod opieką Gminy Miasta Częstochowa (Magistratu). Wartość projektu to to ponad trzysta tysięcy złotych. W projekcie uczestniczy 40 uczniów ze szkoły z klas 4-6. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności kluczowych uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. W związku z tym uczniowie biorą udział w zajęciach projektowych z czterech modułów:

1. Doradztwo zawodowe- kształcenie postaw o charakterze społecznym: w ramach zajęć uczniowie nie tylko są orientowani zawodowo, ale uczą się kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w grupie, poznają zawody, rozwijają umiejętności twórcze, trenują pamięć oraz koncentracje. Odbywają się cztery rodzaje zajęć: „Moja przyszłość zaczyna się dziś”, „Czacha dymi”, „Poznaję siebie, bo chcę być swoim przyjacielem” oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

2. Edukacja włączająco- wspierająca- rozwijanie umiejętności, zachowań społeczno- kulturowych i obywatelskich: w ramach tego modułu uczniowie biorą udział w zajęciach z terapii poprzez sztukę, taniec, ruch, poznają zasady ruchu drogowego, uczą się udzielania pierwszej pomocy, biorą udział w zajęciach logopedycznych. Ważnym wsparciem dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole, była praca trzech Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, którzy towarzyszyli uczniom w zajęciach, pomagali odrabiać lekcje. Zajęcia w ramach modułu to” „Bliżej sztuki, bliżej piękna”, „Wyginam śmiało ciało”, „W zdrowym ciele jest weselej”, „Nie łam języka”.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: to przede wszystkim zajęcia na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Utworzona zatem została grupa teatralna w ramach zajęć „Z Melpomeną na Ty”, 11 osobowa grupa na zajęcia rozwijające z j. angielskiego „EnglishStars” oraz dwie grupy dziennikarsko- informatyczne, które redagują własnego bloga w ramach zajęć „Co w blogu piszczy?”.

4. Wyrównywanie różnic poziomu wiedzy. Zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne na dalszych etapach kształcenia, a w przyszłości w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.: To przede wszystkim zajęcia grupowe wyrównujące wiedzę z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego. Ponadto prowadzone były także indywidulane konsultacje z w/w przedmiotów, na których dzieci mogły ćwiczyć te zagadnienia, które sprawiały im największy kłopot.

Zajęcia w ramach projektu to nie tylko nauka, ale także zabawa i kreatywny wypoczynek- uczniowie np. wyjechali na dwie wycieczki (do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz do Krakowa do Teatru Groteska na przedstawienie „Tańcowały Dwa Michały”), a także mogli obejrzeć wyjątkowe przedstawienie „Tajemniczy ogród” i wziąć udział w lekcji teatralnej w Teatrze częstochowskim im. A. Mickiewicza. Na potrzeby zajęć w projekcie zostały zakupione: laptopy, tablica multimedialna, aparat fotograficzny, mikrofon cyfrowy, podręczniki, słowniki, programy multimedialne, flipcharty, mobilne miasteczko ruchu drogowego, pomoce logopedyczne, ale również materiały plastyczne na zajęcia ze sztuki oraz teatru, czy pomoce do zajęć ruchowych (piłki, szczudła, rozciągliwe liny itp.), zajęć tanecznych (wstążki, chusty, stepy do aerobiku). Sala nr 21 w szkole została wyposażona w nowoczesną i profesjonalną multimedialną pracownię z j. angielskiego wraz ze stolikami. Uczniowie pod okiem pedagogów wypracowali niezliczone ilości dzieł plastycznych, rzeźbiarskich, stworzyli bloga na stronie copiszczywblogu.wordpress.com, zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Tolerancja” pod koniec czerwca oraz pod koniec listopada w przedstawieniu pt. „Na ratunek”, nauczyli się układów tanecznych, brali udział w rajdzie rowerowym, konkursie o ruchu drogowym i quizie o zawodach, zgłoszeni byli do udziału w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach (konkursy z j. angielskiego oraz konkurs logopedyczno- recytatorski). Projekt kończy się wraz z ostatnim dniem listopada, ale umiejętności, wiedza oraz wspomnienia zostaną w pamięci uczniów, pedagogów, a także zostaną utrwalone na specjalnie przygotowanych dwóch tablicach, które zawisną na ścianach w szkole.

Czytaj więcej o: Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza-Sukces” 2015