Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

 

Gabriel Narutowicz (1865 - 1922)

Patron Szkoły Podstawowej nr 22 w  Częstochowie

 

 HISTORIA

Początki istnienia szkoły sięgają 1929 roku. W tym właśnie czasie budynek szkoły oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Sobolewska. Szkoła nosiła nazwę Żeńskie Seminarium Nauczycielskie. 


Pierwsze Grono Pedagogiczne Naszej Szkoły 
W roku szkolnym 1932-1933 w parku na tle szkoły wybudowano, po czym odsłonięto na 10-cio metrowym cokole popiersie pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. 

Popiersie Gabriela Narutowicza 
W uroczystościach odsłonięcia brali udział uczniowie, nauczyciele i ówczesny dyrektor. 
Dyrektor Szkoły Powszechnej im. Gabriela Narutowicza Stanisław Rumianek wśród Grona Pedagogicznego – 1933rok. 


Dzień ten był dniem, w którym Powszechna Szkoła Podstawowa otrzymała sztandar, którego późniejsze – powojenne losy były owiane tajemnicą aż do roku 1992. 


O randze szkoły kierowanej przez pana Stanisława Rumianka świadczył fakt, iż traktowana była do czasu likwidacji Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego jako Szkoła Ćwiczeń. 

Stanisław Rumianek dyrektor szkoły od 1.09.1933 roku. Zginął w kampanii wrześniowej. 

Dzieci szkolne pod opieką nauczycieli uprawiały ogródek przyszkolny, z którego warzywa wykorzystywane były w kuchni szkolnej, a nadwyżki sprzedawano, by dokupić mięsa do posiłku. 

Uczniów kąpano, strzyżono, kupowano im odzież i buty. 

Świadectwo półroczne – podpis p.dyr. Rumianka i p. Jakubowskiej. 

Świadectwo ukończenia szkoły – 1933r. 

Po wybuchu wojny w 1939 roku szkołę zajmują Niemcy na swoje koszary. Okres działalności 72-go Batalionu Policji Żandarmerii Niemieckiej zapisał się krwawymi zgłoskami w dziejach szkoły. Żandarmi niemieccy więzili i znęcali się nad aresztowanymi ludźmi w budynku i piwnicach. 

W roku 1941 Niemcy otwierają w budynku Szkołę Niemiecką dla dzieci i młodzieży niemieckiej, ale już w 1943 szkoła zostaje przeznaczona na szpital niemiecki dla rannych żołnierzy z frontu wschodniego. Ten fakt nie trwał długo. 

W lutym 1945 roku, natychmiast po wyzwoleniu Częstochowy, w klasie na parterze uczyły się polskie dzieci – dzieci z dzielnicy Zawodzie. To nasi dziadkowie i babcie. Byli tacy jak my. 

Widok Szkoły nr.22 im. Gabriela Narutowicza w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej 


W pierwszych latach powojennych dyrektorem szkoły był pan Zygadło a od 1949 roku jego żona Janina Zygadło. Szkoła pracował w trudnych warunkach. Brak podręczników, sprzętu, pomocy naukowych. Z pomocą dzieci i ich rodziców zdołano zagospodarować szkołę. Sprzątano, przynoszono z domowych zakamarków zbędne krzesła, stoły. Ławki uczniowie robili sami w przyszkolnej stolarni. 

Pierwsi powojenni absolwenci opuścili mury Szkoły Podstawowej nr.22 w 1947 roku. 

W latach 1950 – 1955 poprawiły się warunki panujące w szkole. Przy pomocy władz, nauczycieli i mieszkańców Zawodzia przeprowadzony został pierwszy remont budynku. 

W 1954 roku w budynku szkoły umieszczono i uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 22 – Ofiarom Faszyzmu. 

Tablica pamiątkowa poświęcona nauczycielom SP Nr 22 - Ofiarom Faszyzmu 

Tablica pamiątkowa poświęcona nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 22 – Ofiarom Faszyzmu. 
Dnia 20 października 1954 roku został powołany do życia Szkolny Klub Sportowy składający się z wielu sekcji. Od tego czasu rozpoczął się złoty czas sportu w naszej szkole, trwający do dziś. 

Drużyna piłki ręcznej dziewcząt. 

Mecz międzyszkolny. 

Sekcja siatkówki. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było otwarcie w 1973 roku Izby Pamięci Narodowej. Eksponaty przekazali uczniom ich dziadkowie, ojcowie oraz ludzie sercem i historią związani ze szkołą. 

Dzieci zwiedzające Izbę Pamięci Narodowej. 

Koniec lat 60-tych to lata wielu sukcesów sportowych. Liczne zdobyte tytuły sportowe na arenie całego miasta a nawet kraju. W latach 1973-78 Szkoła Podstawowa nr 22 zajmowała I miejsce w Częstochowie we współzawodnictwie sportowym, a w roku 1973 i 1978 w województwie. Uczniowie zdobyli łącznie 88 pucharów w zawodach miejskich, wojewódzkich i centralnych. 17 stycznia 1980 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Z tej okazji opiekun szkoły- Zakład Energetyczny podarował szkole sztandar w miejsce tego, który zaginął podczas II wojny.  

W tym dniu na terenie szkoły odbyło się odsłonięcie popiersia Gabriela Narutowicza. 
Była to ta sama rzeźba, która stała przed wojną przed budynkiem szkoły. 

Rok 1993 był bardzo ważnym rokiem w historii szkoły. W maju dyrektor Iwona Bieniewska otrzymała list z Budapesztu- stolicy Węgier, z wiadomością od księdza Macieja Józefowicza. W piśmie ksiądz informował o przypadkowym odnalezieniu w zakamarkach kościelnych, historycznego sztandaru szkoły. Pochodził on z 1933 roku. Kiedy i w jakich okolicznościach znalazł się na Węgrzech można było tylko domyślać. Marek Zygadło- proboszcz parafii polskiej w Budapeszcie postanowił zwrócić historyczną pamiątkę prawowitym właścicielom czyli Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie. 

1 lipca 1993 roku delegacja uczniów wraz z dyrektor Iwoną Bieniewską pojechała na zaproszenie księży do Budapesztu. 4 lipca podczas uroczystej mszy świętej, w obecności Konsula Rzeczpospolitej Polskiej na Węgrzech oraz poloni przekazano sztandar. 

Fakt ten zbiegł się z 65-rocznicą powstania szkoły. Uroczystości jubileuszowe zapowiadały się bardzo uroczyste i podniosłe. 

28 maja 1994 roku był jednym z najbardziej podniosłych dni w dziejach szkoły. W tym dniu sztandar powrócił do domu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Zygmunta, gdzie został poświęcony i przekazany w ręce byłej pani dyrektor Natalii Jakubowskiej i obecnej pani dyrektor Iwony Bieniewskiej. 1,2 

Odsłonięcie popiersia Gabriela Narutowicza przez władze Częstochowy. 17 stycznia 1980 roku. 

Szczególnie szczęśliwą i wzruszoną osobą była pani Natalia Jakubowska, zastępczyni pierwszego dyrektora szkoły. Ona jedna wierzyła w istnienie sztandaru. Była uczestnikiem uroczystości z roku 1933. Pani Jakubowska w 1994 roku obchodziła 100 – rocznicę urodzin. Nadal jest związana sercem i wspomnieniami z naszą szkołą. Uczniowie często odwiedzają sędziwą nauczycielkę. 


Uczniowie z wizytą u p. Jakubowskiej 

Pani Jakubowska wraz z wychowankami klasą VII Przemarsz sztandaru 
Przemarsz sztandaru – 1933 rok. 

W pierwszych dniach wojny w budynku szkolnym stacjonował zmobilizowany oddział Wojska Polskiego. Należy przypuszczać iż po wkroczeniu wojsk niemieckich do Częstochowy, któryś z żołnierzy pośpiesznie schował sztandar i wraz z nim przedostał się przez południową granicę na Węgry. Do dziś nikt nie wie kim był człowiek, który narażając własne życie ocalił bezcenną pamiątkę.  

Dzień ten był także bardzo dużym wydarzeniem dla uczniów. Wszyscy wraz z rodzicami byli bardzo zaangażowani w sprawy organizacyjne obchodów. Służyli radą i pomocą. 

Młodzież szkolna stanęła na wysokości zadania. Były pokazy taneczne, sprawnościowe a przede wszystkim piękne widowisko słowno-muzyczne. 

Wszyscy bawili się doskonale. W tym dniu spotkali się ludzie, których życie i losy związane były z tą szkołą. Niektórzy nie widzieli się przez kilkadziesiąt lat. To była bardzo piękna uroczystość.

Własnoręczny wpis do Szkolnej Księgi Pamiątkowej pani Natalii Jakubowskiej. 28 maj 1994 roku.

Ksiądz Maciej Józefowicz oraz dyrektor Iwona Bieniewska z wizytą u pani Natalii. 

Od początku lat 70-tych naszą szkołą opiekuje się Zakład Energetyczny. To dzięki ludziom którzy tam pracują i ich pomocy finansowej i materialnej nasz budynek jest systematycznie remontowany, klasy malowane i modernizowane. Przekazanie obrazu 
Moment przekazania przez Zakład Energetyczny pięknego obrazu-widoku Jasnej Góry , który obecnie wisi w centralnym miejscu szkoły. 
Tak jak w latach powojennych, tak i teraz społeczność uczniowska i nauczyciele współpracują z rodzicami. Przykładem na to mogą być festyny organizowane przez szkołę. Dzięki imprezie uczniowie zarabiają na dodatkowe wyposażenie klas, a wszyscy bawią się doskonale na świeżym powietrzu. 
Mamy nadzieję, że ta tradycja wprowadzona przez panią dyrektor Iwonę Bieniewską przetrwa kolejne kilkadziesiąt lat. 
Mecz koszykówki 

Mecz koszykówki nauczyciele – Rada Dzielnicy wszedł już na stałe do programu festynu. 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza:
Konstancja Sobolewska 
Stanisław Rumianek 1933 – 1939 
Jan Zegadło 
Janina Zegadło 
Rudolf Mikulski 
Anna Nowakowska 
Stefan Wolak 
Edward Etryk 1959 – 1962 
Jan Orłowski 1962 – 1969 
Halina Janik 1970 – 1980 
Elżbieta Krawczyk 1980 – 1988 
Grzegorz Kołodziejczyk 1988 – 1989 
Kazimierz Kościelniak 1989 – 1992 
Iwona Bieniewska 1992 – 2007 
Beata Popiołek-Kula 2007 - 

Agnieszka Kałużna

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie