2016/2017 Dostępna szkoła

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że 06.02.2017 r. rozpoczyna się uzupełniająca rekrutacja uczniów/uczennic do projektu "Dostępna szkoła". Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

Więcej informacji - ogłoszenie o naborze, regulamin i dokumenty do popbrania: TUTAJ

 


 

Dzisiaj 21.09.2016 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic oraz rodziców do projektu "Dostępna szkoła".

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic  z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.  
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.  
Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami  w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

Szczegóły w załącznikach.