Jesteś tutaj: Start / Stołówka szkolna / Wpłaty

Wpłaty

 

 

Opłaty za obiad będą przyjmowane w formie przelewu na nowy rachunek bankowy:

57103011040000000093147001

Na przelewie prosimy umieścić następujące informacje:

W tytule płatności "wpłata za żywienie"

1. Imię i nazwisko

2. Klasa, do której dziecko uczęszcza

3. Jakiego miesiąca dotyczy wpłata

Koszt jednego obiadu – 4 zł.

Odpłatność za żywienie należy uiszczać do 15-tego każdego miesiąca.

Jeżeli opłaty dotyczyć będą tygodniowego wyżywienia, należy zgłosić to intendentce w piątek poprzedzający tydzień, w którym dziecko będzie korzystało z wyżywienia.