Zebrania i konsultacje

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI i KONSULTACJI

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

TERMINY ZEBRAŃ Z WYCHOWAWCAMI:
25.09.2019 r., 13.11.2019 r., 8.01.2020 r. - powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych,
25.03.2020 r., 27.05.2020 r. – powiadomienie o proponowanych ocenach niedostatecznych

TERMINY KONSULTACJI:
16.10.2019 r., 11.12.2019 r., 19.02.2020 r., 29.04.2020 r.