Zebrania i konsultacje

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI I KONSULTACJI

W ROKU SZKOLNYM 2018/19

TERMINY ZEBRAŃ Z WYCHOWAWCAMI:
20 września 2018 r.,
22 listopada 2018 r.,
4 kwietnia 2019 r.,
16 maja 2019 r.

TERMINY KONSULTACJI:
30 października 2018 r.,
11 grudnia 2018 r.,
12 marca 2019 r.,
4 kwietnia 2019 r.,  
4 czerwca 2019 r.