Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest II edycja tego przedsięwzięcia.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

· zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Program stawia na aktywny udział uczniów, co sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w życiu codziennym. Program zakłada określone czynności dla ucznia, rodzica oraz nauczyciela.