Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Termin zebrań z rodzicami w SP nr 22 im. G. Narutowicza:

23 września 2020 r., godz. 16.30

kl. IV - sala nr 21

kl. V - sala nr 18

klasa VI - "centro"

 

24 września 2020 r.:

godz. 16.30

kl. I - sala nr 28

kl. VII - "centro"

kl. VIII - sala nr 18

godz. 17.00

kl. II - sala nr 29

kl. III - sala nr 31

Przypominamy o konieczności zachowania zasad związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim o zasłonięciu ust i nosa.

Artykuły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

2020-09-02
Powiększ zdjęcie

 

Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie klas I - VIII wrócili do szkoły! 1 września 2020 r. z podziałem na klasy i zachowaniem wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa uczniowie SP 22 w Częstochowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Pomimo odmiennych warunków i zupełnie innego charakteru inauguracji roku szkolnego, wszyscy z zapałem i radością spotkali się z wychowawcami swoich klas. 

Wszystkim uczniom życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2020/2021!

List Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka

2020-09-01

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny. Mam nadzieję, że ten rok szkolny obfitował będzie w sukcesy edukacyjne, wiele satysfakcjonujących wydarzeń w życiu szkół i częstochowskiego środowiska edukacyjnego. Sądzę, że konsekwentna praca i rozwijanie talentów uczniowskich pozwoli odnieść sukces edukacyjny.
Od 1 września wracamy do szkół, powrót po kilkumiesięcznej przerwie do realizacji zajęć w formie stacjonarnej. Kształcenie na odległość nie może zastąpić bezpośredniego kontaktu ucznia i nauczyciela, nie stworzy właściwych relacji społecznych. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków.
Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców jest najważniejsze. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.
Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. "Przyszłość państwa polskiego, jeśli chodzi o dziedzinę wychowawczą, zależy od tego, czy dzieciom naszym potrafimy zaszczepić kult obowiązku, zamiłowanie prawdy, honoru i czystości moralnej, instynkt pracowitości i oszczędności, zmysł karności, porządku i systematyczności.
Są to wszystko cechy ogólne, które w sumie składają się na pojęcie "porządnego człowieka"; rozwinięcie i utrwalanie tych cech w naszej młodzieży stanowi łączne zadanie rodziny, szkoły i organizacji wychowawczych..." - niech słowa Kazimierza Sosnkowskiego będą zachętą do wytężonego działania dla nas wszystkich w nowym roku szkolnym


Z wyrazami szacunku
Ryszard Stefaniak
Zastępca
Prezydenta Miasta Częstochowy

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

2020-09-01

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2020 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.

WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO 11 WRZEŚNIA 2020 R. DO GODZ. 11.00.

Więcej informacji na stronie: http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/pomoc-dla-uczniow

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

2020-08-31

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.


Z wyrazami szacunku


Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

2020-08-24

Bezpieczny powrót do szkoły

2020-08-21

Wspaniałych wakacji:)

2020-07-28

Koniec roku szkolnego 2019/2020

2020-06-26
Powiększ zdjęcie

 

W nietypowy sposób zakończył się rok szkolny 2019/2020. Ze względu na wymogi pandemii uczniowie każdej klasy o wyznaczonej godzinie, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, pożegnali swoich wychowawców, aby udać się na zasłużony, dwumiesięczny wypoczynek. Uczniowie klasy ósmej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk pani Dyrektor Agnieszki Kałużnej, wychowawczyni Renaty Foltyniewicz i pana Adama Marczewskiego. Troje uczniów otrzymało nagrody i dyplomy za świadectwa z wyróżnieniem, których średnia ocen przekroczyła 5,0: Weronika Patysiak, Pola Patrzyk i Krzysztof Klingenberg - uczeń z najwyższą średnią ocen w szkole: 5,7. Datkowo pan Adam Marczewski wręczył Annie Fatydze i Magdalenie Kaszyńskiej pamiątkowe medale za godne reprezentowanie szkoły podczas wielu lat teningu rugby w naszej szkole.

Powodzenia!

2020-06-15

Egzamin ósmoklasisty

2020-06-14

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbywa się w następujących terminach:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)

język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek).

Terminy egzaminów ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W załączniku znajdują się procedury przeprowadzania egzaminów.