Jesteś tutaj: Start

Strona główna

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH


Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone.
Od 25 marca 2020 szkoła będzie prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
O dalszych działaniach będziemy informować poprzez dziennik elektroniczny. 

Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby dzieci w tym czasie przebywały w domu.
Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE!     

-podstawowe informacje o koronawirusie - Ministerstwo Zdrowia 
- Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego - WAŻNE

Artykuły

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

2020-04-08

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie (spoza obwodu szkoły) na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w załączniku (TUTAJ).

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj.
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"

lub

- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2020-04-07

8 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych.
W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy zalogować się na konto kandydata na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

Z uwagi na stan epidemii listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych (tych, którzy nie są z obwodu szkoły) zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki.

Potwierdzenia woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. 
- wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści: "Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ........... (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr .... w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021"

lub

- telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

Wiosenna przerwa świąteczna

2020-04-03

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia 2020 r. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęcia opiekuńcze.

Nowe obostrzenia w związku z koronawirusem w Polsce!

2020-04-01

Od 1 kwietnia 2020 obowiązują nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa, w tym zapis, że:

każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna!

Obostrzenia w walce z koronawirusem:

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

2 metry – minimalna odległość między pieszymi.

Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać)

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie

Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Urzędy na pracy zdalnej

Limit pasażerów w transporcie publicznym, również w pojazdach, w których jest więcej niż 9 miejsc

W miejscach pracy należy zachować dystans półtora metra i zapewnić środki do dezynfekcji

 

Należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących w Polsce zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

 

Wsparcie psychologiczne pracowników ZPPP

2020-03-30

W związku ze stanem epidemii, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Częstochowie, chcąc służyć pomocą jak największej grupie potrzebujących, oferuje bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób w kryzysie psychicznym.

Do kontaktu telefonicznego pracownicy poradni zapraszają zarówno młodzież, jak i dorosłych przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich, czy osoby objęte kwarantanną oraz personel medyczny.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -20.00 osoby potrzebujące mogą kontaktowac się z pracownikami ZPPP pod następującymi numerami telefonów:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 - tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 - tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 - tel. 533 300 136

Próbny egzamin ósmoklasisty

2020-03-26

W dniach 30.03-1.04.2020 r. od godziny 9.00 odbędzie się próbny egzamin dla uczniów klasy 8. 

 • 30 marca br. (poniedziałek),  godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek),  godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa),  godz. 9:00 – języki angielski

 Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie  przeprowadzany w celu: informacyjnym  dla ucznia /nauczyciela /rodzica oraz diagnostycznym, zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Uczniowie klas 1-7 , którzy mają rodzeństwo w klasie 8 i jeden komputer/laptop dostępny w domu w trakcie odbywającego się egzaminu są zwolnieni tego dnia z pracy przy komputerze, zostanie dla nich wydłużony termin oddania pracy.

Harmonogram zajęć dla ósmoklasistów w dniach 30.03 - 1.04.2020 r.:

30 marca 2020 r. (poniedziałek):

8.00 – 12.00 - j. polski (przygotowanie do egzaminu, przeprowadzenie egzaminu, przesłanie rozwiązań)

12.15- 13.00 - geografia 

13.15 - 14.00 – chemia 

31 marca 2020 r. (wtorek):

8.00 - 12.00 -  matematyka (przygotowanie do egzaminu, przeprowadzenie egzaminu, przesłanie rozwiązań)

12.15- 13.00 - fizyka

13.15 – 14.00 – historia

1 kwietnia 2020 r. (środa):

8.00 - 12.00 – j. angielski (przygotowanie do egzaminu, przeprowadzenie egzaminu, przesłanie rozwiązań)

12.15- 13.00 – j. niemiecki

13.15 - 14.00 – biologia

Przebieg egzaminu

    1. W dniu egzaminu uczeń pobiera materiał (arkusz egzaminacyjny z danego przedmiotu) ze strony  internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)  lub ze  strony internetowej okręgowych komisji egzaminacyjnych gdzie został zamieszczony arkusz.

    2. Uczeń rozwiązuje zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (czas podany na pierwszej stronie arkusza),

    3. Zapisuje swoje rozwiązania w jednej z podanych form (do wyboru , w miarę możliwości)

 w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane

zadania;  LUB

 na wydruku;   LUB

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu); LUB

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

    4. Po zakończeniu egzaminu, po wyznaczonym czasie  pracy z materiałem uczeń przesyła swoje rozwiązania do nauczycieli , na maila służbowego nauczyciela j. polskiego /matematyki/j. angielskiego w formie :

    • uzupełnionych plików  LUB

    • zdjęć LUB

    • skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

    5. Nauczyciel po sprawdzeniu arkuszy omawia z uczniami dane arkusze oraz  przekazuje  uczniom informację zwrotną w formie:

    • krótkiego komentarza w mailu LUB

    • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku

Dodatkowe informacje

    1. Z próbnego egzaminu uczniowie nie otrzymają oceny tylko informację o ilości zdobytych punktach oraz komentarz do pracy.

    2. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia 2020r. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

    3. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po  stronie ucznia.

    4. W szczególnych przypadkach, braku możliwości  pobrania arkusza będzie możliwość odebrania ze szkoły każdego dnia arkusz w wersji papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

    5. Na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych umieszczone są następujące materiały:

 informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;

 przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;

 arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;

 arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

 osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia

rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

 filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

Ogłoszenie ZPPP

2020-03-25

Informujemy, że Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową.  

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej
Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ
Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE

Link do strony internetowej ZPPP: http://zppp.ids.czest.pl/

Zdalne nauczanie

2020-03-16

Przypominamy, że czas zamknięcia placówek edukacyjnych nie jest czasem dodatkowych ferii dla społeczności szkolne, dlatego pracujemy nadal, tylko w trochę zmienionej formule. Wdrażamy tak zwane zdalne nauczanie, aby w pełni zrealizować  podstawę programową oraz przygotować naszych uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.

Jak ułatwić pracę zdalną? Poniżej kilka propozycji.

Ośmoklasiści:

Od 16 marca do środy, 25 marca, codziennie na stronie OKE Jaworzno pojawiają się zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

 •     zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII
 •     zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej
 •     zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Link do strony: http://www.oke.jaworzno.pl

Inne propozycje:

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura
Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.

Pasmo edukacyjne w TVP ABC
Już od ubiegłego tygodnia kanał TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Programy te nie są przerywane reklamami. Wśród wielu propozycji jest m.in. codzienny program „Al-chemik”, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany świat”, zajmujący się trudnymi pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC ma w swojej ofercie również takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, audycję o zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek „Zwierzaki czytaki” oraz serwis informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC”.

Oferta programowa TVP Kultura od 16 do 20 marca 2020
W ramach swojej oferty TVP Kultura przygotowała zestawienie propozycji programowych dostosowanych do potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych
i uzupełniających. Poniżej prezentujemy godzinowy harmonogram w poszczególnych dniach od 16 do 20 marca br.

Poniedziałek, 16 marca
    Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Pinokio reż. Comencini Luigi (1972), 120 min.;
    Godz. 15:09 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.;
    Godz. 15:10 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Chopina – cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
    Godz. 16:00 Lekcje z literatury – Herbert – mosty – Apollo i Marsjasz, cykl programów publicystycznych (2018), 25 min. – poezja Zbigniewa Herberta stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia;
    Godz. 16:15 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Sandomierz (2019), 5 min.;
    Godz. 16:25 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 1 „Porwanie”, reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 minut – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
Wtorek, 17 marca
    Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima, reż. Tomasz Szafrański (2015), 93 min.;
    Godz. 14:30 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.
    Godz. 14:35 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Czajkowskiego, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
    Godz. 15:30 Lekcje z literatury – Herbert – mosty - Guziki – cykl programów publicystycznych (2018), 25 min. – poezja Zbigniewa Herberta stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia;
    Godz. 15:45 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Tyniec, (2019), 5 min.;
    Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 2 „Chartum), reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 minut. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej.
Środa, 18 marca
    Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Panna nikt reż. Andrzej Wajda (1996), 99 min.;
    Godz. 14:35 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.;
    Godz. 14:45 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Verdiego, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
    Godz. 15:35 Lekcje z literatury – Herbert – mosty – Dwie krople cykl programów publicystycznych (2018), 25 min. – poezja Zbigniewa Herberta stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia;
    Godz. 15:50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Szalowa, (2019), 5 min.;
    Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. „Ucieczka” reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;
    Godz. 16:45 Baczyński, reż. Kordian Piwowarski (2012), 65 min. – poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia.
Czwartek, 19 marca
    Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Katarynka reż. Stanisław Jędryka (1967), 27 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;
    Godz. 13:25 Literatura na ekranie – Antek reż. Wojciech Fiwek (1971), 50 min.;
    Godz. 14:15 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.;
    Godz. 14:15 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Beethovena, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
    Godz. 15:30 Lekcje z literatury – Herbert – mosty – Modlitwa Pana Cogito podróżnika, cykl programów publicystycznych (2018), 25 min. – poezja Zbigniewa Herberta stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia;
    Godz. 15:35 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 4 „Smain”. reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;
    Godz. 16:30 Daleko na północy, film animowany, reż. Remi Chaye, (2016), 80 min.
Piątek, 20 marca
    Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Hamlet reż. Franco Zeffirelli (1990), 130 min. – lektura uzupełniająca (zakres rozszerzony) w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum;
    Godz. 15:05 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Offenbacha, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
    Godz. 16:00 Lekcje z literatury – Herbert – mosty – Tren Fortynbrasa, cykl programów publicystycznych (2018), 25 min. – poezja Zbigniewa Herberta stanowi jedną z lektur obowiązkowych w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum i branżowej szkole I stopnia;
    Godz. 16:15  Lektura na ekranie - Mały książę reż. Marc Ozborne (2015), 105 min. – lektura obowiązkowa w klasach VII–VII szkoły podstawowej; obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty.
Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod
Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.

Kolekcja dla dzieci  „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe, archiwalne seriale i  spektakle dla młodych widzów
Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i programy kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty polskich i światowych artystów
Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, filmy i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry Telewizji
Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur

Materiały edukacyjne do nauki zdalnej – rekomendacje MEN
Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Więcej informacji na stronie MEN

Drodzy Rodzice i Uczniowie

2020-03-11

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Informacja dotycząca zasiłku opiekuńczego

2020-03-11

Rodzice dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Więcej na temat zasiłku: https://www.zus.pl

W załączniku druk oświadczenia.