Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza-Sukces” 2015

Projekt pn. „Wsparcie-Wiedza-Sukces” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie od 01.01.2015 do 30.11.2015r. Projekt realizowany jest pod opieką Gminy Miasta Częstochowa (Magistratu). Wartość projektu to to ponad trzysta tysięcy złotych. W projekcie uczestniczy 40 uczniów ze szkoły z klas 4-6. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności kluczowych uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. W związku z tym uczniowie biorą udział w zajęciach projektowych z czterech modułów:

1. Doradztwo zawodowe- kształcenie postaw o charakterze społecznym: w ramach zajęć uczniowie nie tylko są orientowani zawodowo, ale uczą się kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w grupie, poznają zawody, rozwijają umiejętności twórcze, trenują pamięć oraz koncentracje. Odbywają się cztery rodzaje zajęć: „Moja przyszłość zaczyna się dziś”, „Czacha dymi”, „Poznaję siebie, bo chcę być swoim przyjacielem” oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

2. Edukacja włączająco- wspierająca- rozwijanie umiejętności, zachowań społeczno- kulturowych i obywatelskich: w ramach tego modułu uczniowie biorą udział w zajęciach z terapii poprzez sztukę, taniec, ruch, poznają zasady ruchu drogowego, uczą się udzielania pierwszej pomocy, biorą udział w zajęciach logopedycznych. Ważnym wsparciem dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole, była praca trzech Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, którzy towarzyszyli uczniom w zajęciach, pomagali odrabiać lekcje. Zajęcia w ramach modułu to” „Bliżej sztuki, bliżej piękna”, „Wyginam śmiało ciało”, „W zdrowym ciele jest weselej”, „Nie łam języka”.

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: to przede wszystkim zajęcia na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Utworzona zatem została grupa teatralna w ramach zajęć „Z Melpomeną na Ty”, 11 osobowa grupa na zajęcia rozwijające z j. angielskiego „EnglishStars” oraz dwie grupy dziennikarsko- informatyczne, które redagują własnego bloga w ramach zajęć „Co w blogu piszczy?”.

4. Wyrównywanie różnic poziomu wiedzy. Zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne na dalszych etapach kształcenia, a w przyszłości w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.: To przede wszystkim zajęcia grupowe wyrównujące wiedzę z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego. Ponadto prowadzone były także indywidulane konsultacje z w/w przedmiotów, na których dzieci mogły ćwiczyć te zagadnienia, które sprawiały im największy kłopot.

Zajęcia w ramach projektu to nie tylko nauka, ale także zabawa i kreatywny wypoczynek- uczniowie np. wyjechali na dwie wycieczki (do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz do Krakowa do Teatru Groteska na przedstawienie „Tańcowały Dwa Michały”), a także mogli obejrzeć wyjątkowe przedstawienie „Tajemniczy ogród” i wziąć udział w lekcji teatralnej w Teatrze częstochowskim im. A. Mickiewicza. Na potrzeby zajęć w projekcie zostały zakupione: laptopy, tablica multimedialna, aparat fotograficzny, mikrofon cyfrowy, podręczniki, słowniki, programy multimedialne, flipcharty, mobilne miasteczko ruchu drogowego, pomoce logopedyczne, ale również materiały plastyczne na zajęcia ze sztuki oraz teatru, czy pomoce do zajęć ruchowych (piłki, szczudła, rozciągliwe liny itp.), zajęć tanecznych (wstążki, chusty, stepy do aerobiku). Sala nr 21 w szkole została wyposażona w nowoczesną i profesjonalną multimedialną pracownię z j. angielskiego wraz ze stolikami. Uczniowie pod okiem pedagogów wypracowali niezliczone ilości dzieł plastycznych, rzeźbiarskich, stworzyli bloga na stronie copiszczywblogu.wordpress.com, zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Tolerancja” pod koniec czerwca oraz pod koniec listopada w przedstawieniu pt. „Na ratunek”, nauczyli się układów tanecznych, brali udział w rajdzie rowerowym, konkursie o ruchu drogowym i quizie o zawodach, zgłoszeni byli do udziału w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach (konkursy z j. angielskiego oraz konkurs logopedyczno- recytatorski). Projekt kończy się wraz z ostatnim dniem listopada, ale umiejętności, wiedza oraz wspomnienia zostaną w pamięci uczniów, pedagogów, a także zostaną utrwalone na specjalnie przygotowanych dwóch tablicach, które zawisną na ścianach w szkole.

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie