Zrób to sam - zajęcia techniczne

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia techniczne – „Zrób to sam” w wymiarze 1 godzina tygodniowo dla uczniów klas V-VI.

Podczas tych zajęć uczniowie poznają różne techniki wykonywania ozdób i upominków (papierowa wiklina, quilling, iris folding). Zajęcia mają na celu integrację grupy (wspólne wykonywanie prac), poprawę zdolności manualnych, estetykę, skupienie i wyciszenie uczniów, pomysłowość.