Terminarz roku szkoklnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie

 

Lp.

Wydarzenie /święta/ dni wolne

Data

Uwagi

I PÓŁROCZE 04.09.2017r. - 28.01.2018r.

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

04.09.2017r.

 

2

Badanie umiejętności uczniów kl. IV

11.09-22.09.2017r.

 

3

Informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwsze półrocze.

do

15.12.2017r.

 

4

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12-31.12.2017r.

 

5

Koniec pierwszego półrocza

28.01.2018r.

 

6

Ferie zimowe

29.01-11.02.2018r.

 

II PÓŁROCZE 12.02.2018r. - 22.06.2018r.

1

Badanie umiejętności uczniów kl. V oraz kl. VI

05.03-16.03.2018r.

 

2

Rekolekcje wielkanocne

po uzgodnieniu z parafią

 

3

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03.04.2018r.

 

4

Informacja dla uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na drugie półrocze oraz o prze-widywanych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów.

do

15.05.2018r.

 

5

Badanie umiejętności uczniów kl. VII, III

21.05-08.06.2018r.

 

6

Składanie podań o wyznaczenie terminu egzaminy poprawkowe

do

17.06.2018r.

 

7

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018r.

 

8

Ferie letnia

23.06-31.08.2018r.